Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
dec022011

När Göran Persson kände medlidande med Moderaterna

I Erik Fichtelius intervju med Göran Persson den 19 december 1997 berör statsministern Moderaternas problem i opinionen, och hur det påverkar stämningen hos yrkespolitiker som funderar på framtiden. Man kan se det som en hälsning från en gammal kamrat till Socialdemokraternas förtroenderåd, som sammanträder i helgen.

Ja, jag har levt med det här gänget under hela min politiska tid, och slagits av deras självförtroende, det självförtroende som den har, som vet att han hör framtiden till. Och det där har då också av och till kombinerats med att dom har tagit förluster genom att säga att vår tid kommer, eftersom vi är långsiktiga, vi håller ut, vi ser inte på nästa val, vi ser längre bort. Det där är rätt tjusigt när man är 25 och när man är 30 och 35, knappast när man kommer upp i 40-årsåldern. Och när hela ledargruppen ligger mellan 50 och 60, så är det inte längre särskilt roligt.

Och nu ska dom fira jul med att återigen trumpeta ut budskapet att ”vår tid kommer, det är inte så kinkigt med nästa val, för vi har rätt”. Då går sekelskiftet och då går också tåget för en hel moderat generation. Där ligger, tror jag, ett , ett embryo, där ligger ett frö som kommer att växa, gro och växa under valåret därför att det här blir desperation, det får inte inträffa, just av det här skälet att dom missar valsegern 1998. Och det kommer att göra att valåret blir sällsynt tufft för det står mycket mer på spel än bara, så att säga, makten. Det är en hel politikergenerations livsverk, på moderatsidan, som genom att man förlorar 1998 kan komma att gå i stöpet.

Resonemanget står sig väl, även om rollfördelningen skiftar. God jul, önskar Göran.

Reader Comments (1)

Kort satt väldigt gott, denna fredag eftermiddag. Snyggt fångat,
Trevlig helg inslag.se!

2 december 2011 | Unregistered CommenterAron

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>