Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
sep032010

Ett land av friherrinnor

Jag hör till den exklusiva skara som läst Maud Olofssons valrörelsebok Ett land av friherrinnor. Jag bestämde mig för att berätta om upplevelsen.

Emellertid är poängen med valböcker att ge ut dem, inte att någon skall läsa dem. Det är väl på det planet de bör bedömas. Således:

Papperskvalitén i inlagan är fin. Formgivningen är god, typografin är trevlig, och pärmen har ett elegant relieftryck som förhöjer intrycket. Boken är prydsam i ställ och montrar. Dock är faktiskt inbindningen av mycket låg kvalitet. Det märker man om man läser.

Läs min recension på makthavare.se.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>