Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
sep262010

Än slank hon hit

Det vankas alltid lördagsgodis när Mona Sahlin gästar Ekots utfrågningar. I gårdagens lördagsintervju väcktes förstås frågan om Socialdemokraterna är beredda att agera för att driva fram en regeringskris. Just nu pågår ett chicken race mellan Alliansen och oppositionen om vilket inflytande regeringen måste bjuda Mp och S. Hur långt är Sahlin beredd att driva striden?

En central fråga gäller om De rödgröna kommer att presentera en gemensam budgetreservation, vilket i praktiken skulle erbjuda Sverigedemokraterna möjligheten att tvinga fram regeringens avgång. Hon svarar nu att det inte är rimligt att lägga ned allt oppositionsarbete under fyra år. Således, jo en gemensam reservation är sannolik. Och kan De rödgröna tänka sig att fälla propositioner med hjälp av Sd? Så här låter hon idag:

Jag kommer aldrig att söka samarbete med Sverigedemokraterna. Jag kommer aldrig att aktivt räkna med deras röster. … Men vi i den demokratiska oppositionen måste också kunna vara en opposition och lägga våra förslag. Det är bara statsminister Reinfeldt som kan undvika en situation där Sverigedemokraterna kan sitta mitt emellan.

Samma fråga ställdes till samma oppositionsledare i samma forum för knappt ett år sedan. Den gången svarade Sahlin i Ekots lördagsintervju:

Jag har bestämt mig för att så här måste det vara: Man kan aldrig som socialdemokrat räkna in ett stöd från Sverigedemokraterna. Man kan aldrig bygga en politisk majoritet i någon politisk instans på Sverigedemokraternas stöd. Om vi lägger fram förslag, så måste de vara förankrade i något annat parti om det handlar om att få majoritet. ... Om en socialdemokrat någonstans räknar med Sverigedemokraternas stöd för att få igenom en sak, då är det fel. Då bryter det mot den princip som socialdemokratin ska stå för.

Vilken vacker liten förflyttning. För ett år sedan var det en socialdemokratisk princip (ja, så ”måste det vara” rent av!) att aldrig formera majoriteter med hjälp av Sverigedemokraterna. Nu är det istället bara statsministern som kan undvika att Socialdemokraterna bildar majoriteter med Sverigedemokraterna. Politiskt prat är tunt som vatten.

I Mona Sahlins fall är det till råga på allt regelmässigt felbetonat. Jag avslutar inlägget med att avvika från ämnet. Men alltså, jag står inte ut med att höra henne säga ”majoritetsregering” och ”oppositionsarbete”. Man skall nog inte hoppas på utveckling.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (15)

Är det någon skillnad på att bygga majoriteter för att styra landet och driva sina egna förslag eller helt enkelt vara opposition och rösta i enlighet med sin övertygelse? Om ditt svar är ja kanske du förstår varför ditt inlägg är så obegåvat.

26 september 2010 | Unregistered CommenterBenke

Å nej! ”Benke” på internet kallade mitt inlägg för obegåvat. Vad skulle ”majoriteter för att styra landet” ha att göra med den princip som Sahlin formulerade för ett år sedan?

26 september 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

Politik ar, som bekant, ett upprepat spel. Och i upprepade spel far rykten en valdigt stor roll. De rodgrona har upprepade ganger sagt att storsta block skall bilda regering. Trots detta hor man nu mutter om att att "storsta parti borde bilda regeringar", och att alternativa budgetar kommer att presenteras. Det ar riktigt fulspel, och ingen bor lyssna pa Sahlin i framtiden nar nagra liknande strategiska loften laggs.

26 september 2010 | Unregistered Commenterpontus

Ja, oerhört obegåvat. Du lyckas inte ens läsa innantill. Det är en förbannat stor skillnad på att bygga sin majoritet i regeringsställning med hjälp av SD än att vara i opposition! Förstår du verkligen inte det? Anledningen till dina tendentiösa tolkningar beror nog snarare på ditt Mona-hat än en riktig tanke. Du beter dig som ett barn.

27 september 2010 | Unregistered CommenterBenke

Jag får passa på att ge den enda påminnelse du kommer att få om att det finns en kommentarspolicy här.

Hatiskt barn? Åhå. Sahlins uttalanden för ett år sedan innehöll inte ett spår av att kvalificera principen med regeringsställning eller inte.

27 september 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

Hej Benke!

Jag märker att du skriver i affekt, så jag skalar bort ditt hat och läser vad du faktiskt framför. För att göra ditt problem väääldigt tydligt, räcker det med en mening från dig och en från Sahlin. Här är hennes:

"Man kan aldrig bygga en politisk majoritet i någon politisk instans på Sverigedemokraternas stöd."

Här är din:

"Det är en förbannat stor skillnad på att bygga sin majoritet i regeringsställning med hjälp av SD än att vara i opposition!"

Nu är det din uppgift att få ihop de två till något begripligt och eventuellt rädda dig och/eller Sahlin. Jag väntar med spänning...

27 september 2010 | Unregistered CommenterFaster Sven

Är det verkligen realistiskt att SD röstar på den rödgröna budgeten? Vill de verkligen utlysa nyval? Och hur ska de motivera att de röstade för X antal miljarder i flyktingmottagning, bidrag till mångkultur osv?

Att förklara "vi ville bara sabotera för regeringen", går det verkligen hem hos väljarna?

27 september 2010 | Unregistered CommenterJohan

Och för att påminna Benke om vad Sahlin sa under förra årets kongress (ur Expressens refereat):" Därför har vi tagit debatten och därför är beskeden så tydliga. Vi ger aldrig Sverigedemokraterna inflytande, och det gäller också passivt inflytande. Aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig, säger Mona Sahlin till ombudens stora förtjusning."

27 september 2010 | Unregistered CommenterJonas V

Jag tycker att uttalandena går bra ihop. Det hon sa tidigare var uppenbarligen hur hon hade tänkt att regera. Nu är det hur hon har tänkt att bedriva opposition. Det hon säger är det enda rimliga: det är regeringens ansvar att förankra varje proposition så väl att den går igenom. Inget konstigt alls, så är det alltid (fast lättare när man har egen majoritet).

Däremot kan man undra hur det blir med partipiskan. Godtar S att två socialdemokrater röstar för en proposition medan resten röstar emot? Det kunde vara en fin väg ur. Vad gäller exempelvis trupp i Afghanistan kan det väl inte vara svårt att hitta åtminstone två sossar som tycker som regeringen.

27 september 2010 | Unregistered CommenterJesper

Vad menar Sahlin med den "demokratiska oppositionen"? Socialdemokraterna som "hjälper" folk att rösta genom att ge dem kuvert med s-valsedlar nedan instoppade? Miljöpartiet, med riksdagskandidater som kränker mötesfriheten? För att inte tala om de diktaturkramande v?

28 september 2010 | Unregistered CommenterNiklas Lindgren

Jesper - Sa jag antar att pa sossesprak betyder "Aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig" egentligen "Aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig - forutom om vi forlorar och ar i opposition".

28 september 2010 | Unregistered Commenterpontus

Pontus, Jag gör inte anspråk på att förstå sossespråk bättre än någon annan. Jag menar att de två citat som ursprungligen fördes fram i blogginläggen och som sades visa att Mona bytt inställning inte alls visar på det. Hon talar om principer om hur man ska göra när man lägger förslag, typiskt alltså propositioner. Nu kräver hon motsvarande av regeringen, inte konstigt. Däremot erkänner jag att jag inte alls begriper vad hon menade med det som Jonas citerar (jag har dock inte gått till källan och sett sammanhanget). Vad är det att "ge dem inflytande"? Att man inte förhandlar med dem impliceras förstås, men vad innebär "inte ens passivt inflytande"? Hon kan väl inte ha menat att hon aldrig skulle kunna tänka sig att rösta emot M? Det vore ju idiotiskt. (Jag har inte höga tankar om Mona men SÅ ogenomtänkt kan det väl ändå inte ha varit?)

28 september 2010 | Unregistered CommenterJesper

Jesper,

Varenda gang de rodgrona kommer lyckas falla ett av regeringens forslag kommer detta ske tack vare att SD kom over 4%-sparren. Fragan som man borde stallt Sahlin innan valet ar denna:

"Om SD kommer over sparren, sa ar det inte ett helt osannolikt scenario att Alliansen far regera i minoritet. Kommer ni da, trots minskat fortroende fran valjarna, utnyttja den utokade makt som foljer med SD:s intrade, i syfte att blockera regeringen?"

Jag tror Sahlin hade svarat "nej" innan valet, och, uppenbarligen, "ja" efter. Den typen av inkonsekvens gor de ovan namnda uttalanden forenliga. Man ska tanka pa att de rodgrona har mindra mandat att driva igenom sin politik an tidigare, men kan utnyttja SD:s vagmastarroll att faktiskt driva igenom mer.

28 september 2010 | Unregistered Commenterpontus

Jesper, jag tycker att du gör en generös utfyllningstolkning av Sahlin som inte är motiverad just här. Det hon sade i Ekots lördagsintervju för ett år sedan var inte några improviserade kommentarer där orden råkade falla på det ena eller andra sättet just där och då. Hon inledde den delen av intervjun med att förklara att hon verkligen tänkt igenom saken, och sade att just så här måste alla socialdemokrater i alla församlingar agera. Inte ett ord begränsade principen till att gälla enbart förslag från en styrande majoritet, medan S i opposition skulle kunna ingå i majoriteter lite hur de behagade (så länge de inte aktivt förhandlade med Sd). Hon talade om alla ”förslag” som syftade till att få en majoritet, och nog sjutton är exempelvis en budgetreservation ett förslag.

Hur tycker jag att Sahlin 2009 skall tolkas? Det hon säger är att S aldrig skulle lägga fram förslag med syfte att förslagen faktiskt skall kunna gå igenom tack vare stöd från Sd. Har man det syftet måste 50 %-gränsen passeras utan Sd-röster. Det skulle inte innebära att S inte kan motionera i opposition, men det skulle innebära att de inte kan presentera gemensamt framförhandlade motioner ihop med övrig samlad opposition, vilket just skapar det vågmästarinflytande som hon låtsades att hon aldrig skulle ge Sd. Att lägga framförhandlade reservationer tillsammans med andra partier är trots allt inte att bara markera det egna partiets politik. Och oppositionen gör inte precis någon hemlighet av att de är väl medvetna om vilken makt de ger Sd genom att lägga en gemensam reservation. I mina ögon är hyckleriet iögonfallande.

28 september 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

Jesper. Det kom härifrån http://www.expressen.se/nyheter/1.1759936/mona-sahlin-gar-till-attack-mot-moderaterna och jag anser att uttalandet är helt i linje med vad Sahlin på övriga håll under valrörelsen.

29 september 2010 | Unregistered CommenterJonas V

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>