Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
jun282010

Läckan går kanske visst att täta

Yttersta dagarna? Nu igen?Tidigare tog jag på mig foliehatten och refererade en domedagsprofetia från en av nätets alla tvärsäkra. Oljeläckan i Mexikanska golfen skulle sannolikt vara omöjlig att täta – oljeutsläpp av ofattbar omfattning var att vänta.

Nåväl, nu har jag läst grundliga motargument, framförda av en minst lika övertygande och tvärsäker skribent, som på punkt efter punkt avvisar spådomen om Oljearmageddon. Välj profetia efter smak eller, om man är lagd åt det hållet, efter förnuft.

Reader Comments (4)

Åh, jag ser fram emot nästa vändning i frågan! ;-)

28 juni 2010 | Unregistered CommenterJakob

"Välj profetia efter smak eller, om man är lagd åt det hållet, efter förnuft."

Förnuftet är</i< en smakfråga. När olika auktoriteter motsäger varandra blir valet estetiskt.

28 juni 2010 | Unregistered CommenterSuzy

Har du någon invändning mot att kalla det för en läggning, som jag gjorde (utan närmare eftertanke, är jag rädd)? Är inte smak en läggning? Om man nu har smak eller läggning för förnuft tillkommer i vilket fall en mängd nya kriterier – och på den nivån blir inte valet rent estetiskt, även om estetik också spelar en viss roll där.

28 juni 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

Det var ingen invändning direkt, jag tror att den estetiska nivån verkar omedvetet. Och visst håller jag med om att nya kriterier tillkommer om frågan fördjupas. Men det är nog inte ovanligt att hålla fast vid en position trots att denna är befäst med svagheter. T.ex. diskussionen om Co2. Man vill gärna tro sig vara styrd av förnuftet men andra mindre rena faktorer påverkar oss nog mer än vad vi tror.

Ovanligt bra och läsvärd blogg förresten!

28 juni 2010 | Unregistered CommenterSuzy

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>