Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
jun252010

Rysk rättssäkerhet

I väntan på att huset skulle vakna läste jag en artikel om den ryske ex-oligarken och nystöpta politiska dissidenten Mikhail Khodorkovsky. För sju år sedan var han tämligen välbärgad och kontrollerade två procent av världens oljetillgångar. Sedan dess har det gått utför. Han dömdes till straffarbete i Sibirien, ett Gulag-light (här, närmare bestämt), och staten konfiskerade hans företag Yukos. Rakt av.

Den där historien är obehaglig, men inte obekant. Däremot var det en uppgift i artikeln som fick mig att hicka till. Khodorkovsky står nu inför rätta ännu en gång, och riskerar att dömas till över tjugo års ytterligare vistelse i Sibirien. Hans utsikter att frikännas är små.

Because Russian judges convict more than 99 percent of the time, even in cases of no interest to the Kremlin, few doubt the eventual outcome, which could result in 22 years behind bars.

Fällande dom i mer än 99 procent av fallen?! Yikes! Om uppgiften är korrekt, är det ännu en av alla dessa påminnelser om vilket obehagligt land Ryssland alltjämt är. Jag har svårt att komma på någon lustig ironi, så jag låter bli.

Reader Comments (4)

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Criminal_justice_system_of_Japan#Conviction_rate Inte bara Ryssland då även om det säkert är mycket färre som drabbas..

Var det inte Khodorkovskys advokat som fängslades och dog i fängelse med? Eller var det ett annat offer för mysputin?

25 juni 2010 | Unregistered Commenterdelphi-lisa

Jag hittade detta när jag googlade efter ett svar på din fråga:

http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100219/FOREIGN/702189910/0/NATIONAL

Det verkar som att 99% stämmer, och det statistiska urvalet är stort (nära en miljon fällda förra året).

28 juni 2010 | Unregistered CommenterEmil Vikström

Usch × 2.

Men naturligtvis vittnar bara de höga siffrorna om extraordinärt hög kvalité på förundersökningarna...

28 juni 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

En oerhört intressant uppföljning vore ju att kika på de 1 procent fall där domen inte är fällande. Man skulle ju kunna tänka sig flera möjliga utfall på den studien. Exempel på dessa är t.ex.
- De skiljer sig inte från övriga brott, vilket skulle vara ganska svårtolkat.
- Den misstänkta personen i fråga har en gynnsamt förhållande med styret.
- Personen som brottet begåtts mot ses inte med blida ögon av styret.
- En viss sorts brott får inte fällande dom.

Visst är 99 procent en skrämmande hög siffra, men de slutsatser man kan dra av den blir nog mycket starkare om man koncentrerar sig på den sista procenten.

30 juni 2010 | Unregistered CommenterJakob

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>