Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
maj032010

Hur tänker grekerna egentligen?

När det nu görs jämförelser mellan den grekiska krisen 2010 och den svenska 1992, är det en skillnad som sticker ut: krismedvetandet. När de svenska krisuppgörelserna nåddes var stödet över 80 procent i opinionsundersökningar de följande dagarna. Man insåg situationens allvar och att alternativet till dessa åtstramningar var ännu värre.

I Grekland låter det annorlunda. Athen News rapporterar att:

A GPO survey released on April 26 showed that 60 percent of Greeks don’t like the EU-IMF aid package, and that 70 percent oppose IMF involvement altogether.

Greklands fackföreningar har utlyst en generalstrejk på onsdag i protest mot åtstramningarna.

Hur i hela friden resonerar dessa människor? Landet befinner sig en hårsmån från den statsfinansiella motsvarigheten till konkurs, och man har mage att protestera mot att det exempelvis inte längre kan vara möjligt att gå i pension vid 53 års ålder.

Några tänkbara förklaringar:

  • Valmanskåren har under så lång tid matats med gravt vilseledande information och saknar helt en realistisk uppfattning om hur grekisk ekonomi ser ut och hur grundläggande samband mellan skuldsättning och ränteutgifter fungerar.
  • Av någon anledning har man en oerhört kort investeringshorisont. Misstänker alla att de snart ska dö?
  • Flertalet räknar kallt med att kunna skicka notan till någon annan grupp – eller mer sannolikt: utgår ifrån att om den egna gruppen går med på minsta eftergift kommer detta enbart att minska övriga gruppers ansvarstagande. Resultatet blir ett chicken race över ruinens brant.

Den förlösande krisen brukar användas som förklaring till det mesta som är svårbegripligt i politiska beslutsprocesser. Grekland är ett fint exempel på att kriser inte per automatik föder ansvarstagande. Men varför?

Reader Comments (12)

Tänkte precis samma sak när jag hörde om generalstrejken i morse -Krismedvetenhet!?!?

Galet. Hoppas de nu har en så stark ledning att de lyckas nå fram med fakta om det aktuella läget, och inte bara gör det enkelt för sig. Det är en alltför bra grogrund för populism i så fall...

Svaret är väl att de anammat socialdemokratins illusion om att alla kan leva på någon annans pengar. Välfärdssamhälle kallas det visst. Går finfint, tills ingen vill betala längre.

3 maj 2010 | Unregistered Commenterhanna s

Jag är ganska säker på att det är den tredje förklaringen som gäller. Risken är väl därför stor för en statskupp när någon grupp försöker garantera att just den inte ska få betala.

3 maj 2010 | Unregistered CommenterJonas

Statskupp i ett EU-land? Jäklar, det skulle skruva upp dramatiken ett antal snäpp till.

Nu får Grekland undsättningslån därför att de lovar bot och bättring. Vad gör man år 2–n när dessa lånejunkies, hör och häpna, inte lyckas förändra sitt inrotade beteende utan skiter i att leva upp till löftena?

3 maj 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

De sluga grekerna är väl medvetna om detta och ser fram emot sin favoritlösning: att tyskarna får betala. Pga att tyskarna förhalat sitt stöd så har det den senaste tiden pågått en konsumentbojkott av tyska produkter nere i Grekland. "Om de rackarna inte vill betala för vår tidiga pension så ska vi minsann inte köpa deras bilar". Undrar om de även tänker bojkotta tyska turister i sommar genom att vägra ge dem mat och husrum...

3 maj 2010 | Unregistered CommenterJonas

Men av rapporter i press och TV verkar det väl så som att hoi polloi menar att korrumperade politiker och oansvariga affärsmän snillat åt sig alla pengar och därför kastat landet i denna situation. Naturligtvis menar man då att det är de skyldiga som skall betala.

Nu ligger det förmodligen mycket i gatans argument i det här fallet men det brukar ju också vara så att även de hårdaste ingripanden mot dem som berikat sig inte skulle ge några summor som är avgörande i sammanhanget. Men utan synbara och hårda ingrepp mot den korrumperade eliten i politik och ekonomi tror jag inte att gemene man kommer att tänka annorlunda. Men det blir säkerligen inget av. Fackföreningar och allmänhet tänker kanske på ett helt orationellt sätt men man får trots allt förstå varför man reagerar som man gör.

3 maj 2010 | Unregistered CommenterBengt O.

Grekiska staten är säkerligen högst korrupt, men om det skulle vara korruption som ligger bakom ett budgetunderskott på 13 procent av BNP handlar det ändå om sådana enorma belopp att det måste kommit rätt många till del. Men visst, när ens egna välfärdsförmåner ifrågasätts är det en begriplig reaktion att man gärna pekar på elitens korrupta beteende istället.

3 maj 2010 | Unregistered CommenterPeter S-W

@P S-W: Det är precis det jag menar. Men jag tycker att flera kommentarer ovan andas en viss oförståelse för "vanligt folk."

Av rapporteringen här i Österrike verkar det framgå att det endast är en mindre grupp av "autonoma" anarkister som är beredda att ta till våld medan de flesta uttrycker sitt missnöje med fredliga medel. Enligt samma rapporter skulle också en majoritet av befolkningen ha förståelse för de hårda åtgärder som behövs även om man naturligtvis inte kan tycka om dem.

3 maj 2010 | Unregistered CommenterBengt O.

Total misstro mot politiker och statsmakt är kanske en del i förklaringen. Jag skrev ett inlägg om just detta, läs mer här: http://attila.tecknare.se/?p=2658

3 maj 2010 | Unregistered CommenterAttila

Kan det inte bero på att de grekiska väljarna kanske tycker något i stil med:

"Det är idiotpolitikerna som har satt os här. Nu genomför de en besparing som gör mitt liv till bajs för att lösa den situation de har försatt oss i, samtidigt som de sitter kvar. Kav inte gå ur euron och devalvera istället som han den där killen på TV sa?"

Alltså, bitterhet mot politiker kombinerat med preferens för en lösning som de med rätt eller orätt tror skulle svida mindre för dem själva?

3 maj 2010 | Unregistered CommenterJoakim Larsson

Rättstavning:
"kav" = "kan vi"

3 maj 2010 | Unregistered CommenterJoakim Larsson

En grek förklarade en gång för mig, att när den grekiska regeringen behöver spara pengar så utlyses det strejk. På så vis slipper man betala en massa offentliga utgifter.

4 maj 2010 | Unregistered CommenterRobert Andersson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>