Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
apr232010

Varför inte avveckla Essingeleden?

Miljöpartiet förklarar i dokumentet Myter och sanningar om Förbifart Stockholm varför det är störtdumt att bygga en ny motorväg för att försöka komma till rätta med trafikeländet i Stockholm.

Många förespråkare för vägar tror att det finns en viss mängd biltrafik och ju fler vägar som byggs, desto mer utrymme kommer varje bil att få. I verkligheten är det tvärtom. Det är klarlagt att nya motorleder skapar ny trafik, ny trängsel och behov av ännu fler leder (s. 4).

”När vi rev motorvägen slapp vi äntligen köerna.”

Resonemanget är förvisso inte helt uppåt väggarna – när man slipper krypa fram i 7 km/h på Essingeleden kommer fler finna det praktiskt möjligt att använda sin bil på ett normalt sätt. Man kan ha olika uppfattningar om det är önskvärt eller ej. Men mer remarkabel är den fantasilöshet som präglar Miljöpartiets argumentation.

Om outhärdlig motorvägsträngsel är ett lämpligt sätt att ransonera trafikmängden, finns det egentligen inget skäl att ta befintliga motorvägar för givna och endast kritisera ytterligare vägar. Av resonemanget följer rimligen att man även borde överväga att strypa befintliga trafikleder. Ökad trängsel, färre bilar, gladare träd och mer fågelsång. Inte sant? Låt mig föreslå De Gröna en verkligt visionär grön trafikpolitik för Stockholm: Projekt avveckla Essingeleden.

Steg 1. Idag är E4:an fyrfilig från Botkyrka (på ett ungefär) och in till staden. Sådan körkomfort uppmuntrar till okynnesbilism. Projektstarten består i att stänga av det yttersta vänstra körfältet, därefter de två vänstra körfälten. Mura igen med betongsuggor hela vägen, riv upp asfalten och plantera gräs och potatis. Motorvägen får lungor. Tänk vilken tydlig ”signal” man sänder med denna åtgärd! Bilisterna plockar genast upp den, genomgår en metamorfos och börjar åka tunnelbana, buss och pendeltåg istället.

Steg 2. Dags att börja blockera avfarterna. Systemet med trängselskatter är i grunden omoraliskt. Varför skall det vara möjligt att köpa sig fri från sitt miljöansvar och dundra in i innerstaden bara för att man har råd att betala för sig? Mura igen alla avfarter från Liljeholmen och fram till Bromma. Strax kommer luften i staden att gå att andas igen.

Steg 3. Med dessa kraftfulla åtgärder har trafiksituationen mer eller mindre fått sin lösning. Nu har i princip alla dessa okynnesbilister gått över till kollektivtrafik. Därför kommer det att gå smärtfritt att avveckla hela Essingeleden. Tänk så mycket mark som frigörs! Här kan vi bygga billiga bostäder till ungdomar, öppna fritidsgårdar varannan kilometer, och låta tamboskap beta fritt.

Politik är att vilja. Eller, visst skulle man vilja att det var det.

Reader Comments (16)

Den här var vansinnigt rolig! Vid steg 2 började mina arbetskamrater undra varför jag gapskrattade.

23 april 2010 | Unregistered Commenterjörgen

Är det verkligen en god idé att skriva om detta? Skulle inte bli förvånad om någon just nu sa "oh, det har jag inte tänkt på! Vilken god idé!" :(

23 april 2010 | Unregistered CommenterAnders Gustafsson

Tja, det är ju konsekvent och skulle kanske t.o.m. fungera. Däremot är det antagligen lite för mycket av politiskt självmord t.o.m. för MP just nu.

23 april 2010 | Unregistered CommenterJoakim Larsson

Jag har letat och letat, men jag hittar inte den närbesläktade, klassiska sketchen med Margaretha Krook & Co. Någon annan som vet vad jag yrar om och, i så fall, var den står att finna där ute på The Internets...?

23 april 2010 | Unregistered CommenterOtto M

Vet inte vilken du menar. Någon om motorvägar, alltså?

23 april 2010 | Unregistered CommenterPSW

Om nu Förbifart Stockholm inte kommer att lösa problemet med motorvägsträngsel, ser jag inte felet i att undersöka alternativa lösningar, så som utökad kollektivtrafik. Sedan undrar jag varför det inte är möjligt att acceptera en viss mängd motorvägar, men att samtidigt ställa sig kritisk till att fler byggs?

23 april 2010 | Unregistered CommenterLina

Det är, på ett ungefär, Margaretha Krook, Lars Ekborg & the Usual Suspects, som har möte i Trafikplanerargruppen From Hell. Bland annat utbrister någon (eventuellt Moltas Erikson) extatiskt att "Då kommer vi att få till en FLASKHALS här!"...

23 april 2010 | Unregistered CommenterOtto M

Otto M, kan det vara den här sketchen med Stig Järrel, Lars Ekborg m.fl. du tänker på?

http://www.youtube.com/watch?v=DXxQGViGd3c

23 april 2010 | Unregistered CommenterOlle

Tack, Olle. Just den var det. Flaskhalsen är vid 2:35. Trevligt att notera att jag hade ungefääär rätt om rollbesättningen. Sketchen motsvarar förvisso inte dagens krav på humoristisk nivå, men MP kan nog vaska fram ett och annat motionsförslag, som gör det ännu lättare att hålla sig för skratt...

23 april 2010 | Unregistered CommenterOtto M

Vill man att Stockholm ska utvecklas och växa så kan det mycket väl vara vettigt att konvertera exempelvis ett körfält på E4:an till kollektivtrafikkörfält. Med 100 bussar/timme så skulle kapaciteten för körfältet bli omkring 7000 sittande passagerare. Ett bilkörfält (med 1,2 personer per bil) klarar omkring 2500 personer under samma tid. Det säger sig självt att den ökade kapaciteten med 7500 bilar per riktning och timme som förbifarten möjliggör inte på något vis löser Stockholms trängselproblem. Det visar inte minst länsstyrelsens och vägverkets utredningar. Stockholm behöver hög-kapacitetssystem, och det är inte motorvägar. En tunnelbanelinje har kapacitet på 25000 personer per timme och riktning, och ett sådant projekt ligger förmodligen i ungefär samma kostnadsklass. En sådan linje skulle medge mer än tre gånger så många resande, alltså! Och därmed låta Stockholm växa och utvecklas. Dessutom skulle den avlasta vägnätet, vilket skulle gynna även bilister, förstås.

23 april 2010 | Unregistered CommenterJacob

Essingeleden har redan ett bussfält från Skärholmen, ungefär, och in till stan. Bussfält är förstås alldeles utmärkt, men det löser inte problemet. Givetvis behöver kollektivtrafiken byggas ut ordentligt, men hur skulle den t-banelinje dras som skulle lösa upp situationen på Essingeleden, det frågar jag mig.

Jag tror att billösa stockholmare och de som inte bor här inte riktigt inser hur illa situationen faktiskt är. Ingen som har minsta praktiska möjlighet att slippa undan, skulle någonsin frivilligt köra på E4:an under rusningstrafik. Det behövs både motorvägsbyggen och kraftiga kollektivtrafiksatsningar. Hur det duggregn av spårbreddningar osv. som Mp föreslår någonsin skulle kunna lösa infarkten på Essingeleden är en gåta för mig.

Och som ytterligare svar till Lina – poängen är att visa på det märkliga i att framhålla trängsel som en önskvärd ransoneringsmekanism. Om det, som Mp i praktiken gör gällande, är gynnsamt att motorvägen korkar igen, så att andra avskräcks från att ta bilen, bör man rimligen också fråga sig varför just dagens köer och vägkapacitet skulle vara den optimala. Det leder litet långt att gå in på det i detalj i en kommentar, men den hugade läsaren borde lätt kunna hitta en ganska präktig självmotsägelse i den mp-skrift som jag länkade till ovan. Medan ett motargument utgår ifrån att förbifarten kommer att lätta på trafiktrycket bygger andra argument på att den nya leden kommer att förbli underutnyttjad, och ytterligare andra argument vilar på en analys som tar befintlig trafikvolym för given – vilket det första argumentet förbjöd oss att göra. En intellektuell soppa, kort sagt.

23 april 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

Tack för utmärkt roligt kåseri!

23 april 2010 | Unregistered CommenterMickG

Det här är inget nytt. Det har ju redan gjorts i Stockholms innerstad. Sådana huvudgator som Odengatan och Sveavägen har numera på sina ställen bara en fil i vardera riktningen.

24 april 2010 | Unregistered CommenterBilist

Jag vet inte om jag är med på noterna vad gäller att Mp skulle se trängseln som något önskvärt. Visst är det uppenbart att de vill minska biltrafiken, men snarare genom att göra det gynnsamt att åka kollektivt? Det känns inte uppenbart varför miljöpartister skulle föredra bilköer, som ju knappast är särskilt fördelaktiga för miljön. Av detta följer även att jag inte tror att Mp ser dagens köer som optimala, då utbyggnaden av kollektivtrafiken skulle vara till för att minska just dessa. Lite mer konkreta tankar om hur detta skulle gå till i praktiken hade dock varit önskvärt, särskilt om man vill komma med ett trovärdigt motförslag till Förbifart Stockholm.

Sedan är det givetvis intressant att ställa sig frågan vilken vägkapacitet som Mp anser optimal. Säkert finns det många miljöpartister som önskar att exempelvis Essingeleden aldrig hade kommit till, men som inser det omöjliga i att driva frågan om dess avveckling (det är väl t o m ett sundhetstecken att de inte gör det).

25 april 2010 | Unregistered CommenterLina

Men Lina, om MP vill minska biltrafiken, varför vill de då stödja bilindustrin med skattepengar? Det verkar ju i så fall som om de vill minska biltrafiken just i Stockholm men öka den på andra platser.

26 april 2010 | Unregistered CommenterJonas

Du hade rätt!

Länk


Kraftigt höjd trängselskatt, avstängda körfält på Essingeleden, höjd bensinskatt – och en kommunal avgift på privata parkeringar. Om motorvägen Förbifarten inte byggs måste det bli både dyrare och svårare för privatbilister att köra i Stockholm.

26 maj 2010 | Unregistered CommenterTor

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>