Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
apr132010

Grönsaksavdrag och Martin Timell-skatt

Socialdemokraterna lärde oss att jobbskatteavdraget i själva verket var en skatt på den grupp som inte kunde göra avdraget. Denna språkliga figur, där avdrag är inverterade skatter, är riktigt förtjusande när man tänker närmare på saken. Det politiska språket skulle berikas om man tillämpade språkbruket mer systematiskt.

Sambeskattning.Vad är det för snack om ROT-avdrag? Nä, nä. Jag ger er Martin Timell-skatten. Det som synes vara ett avdrag innebär i själva verket en straffbeskattning av händigt folk som gör det själva. Städskatten skall vi inte tala om.

Och vad skall man säga om inte-bilpendla-skatten som drabbar alla oss som bor hyfsat nära jobbet? Här går man och blir straffbeskattad bara därför att man inte kör tjugo mil till och från jobbet varje dag. Man kan bli förbannad för mindre.

Om avdrag är skatter, betyder det rimligen i konsekvensens namn att skatter också är avdrag – ja, för den grupp som inte betalar skatten. Har-ingen-förmögenhetsavdraget är en omdebatterad företeelse. Vad skulle det inte kosta staten att låta miljontals människor göra stora avdrag bara för att de saknar ett betydande sparkapital? Lika för alla är enklare och ökar skatteintäkterna väsentligt. Spelar-inte-på-Lotto-avdraget, nykteristavdraget, icke-rökaravdraget och har-inte-ens-en-bil-avdraget är andra iögonstickande läckage som kostar staten enorma belopp. Det har talats om att införa en ”sockerskatt”. Vad är det för reaktionärt prat? Grönsaksavdrag, heter det. Och tänk vad det skulle kosta att låta stora grupper göra avdrag bara därför att de inte äter så mycket snask.

Ah, valår. Politik blir liksom inte lustigare än då.

Reader Comments (7)

Som DN lfyte fram häromveckan torde den allmänna löneavgiften vara ett effektivt motargument mot dem som klagar på "pensionärsskatten".

13 april 2010 | Unregistered CommenterJonas

Minskade skatter brukar ocksa, lite Orwellianskt sadar, kallas subventioner av (s). I alla fall nar det ar alliansen som infor dem. Kanske ska vi sluta prata om progressiviteten i skattesystemet, och istallet regressiviteten i subventionssystemet!

13 april 2010 | Unregistered Commenterpontus

”regressiviteten i subventionssystemet” – Hi hi! Sverige må ha världens högsta marginalskatter, men det kompenseras av att vi har världens lägsta marginalavdrag.

14 april 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

Socialdemokraternas språkbruk är i sanning kreativt på gränsen till maniskt.

Men jag kan inte helt och hållet friskriva regeringen från viss kreativitet av samma snitt. Jämförelsen med andra avdrag haltar ju lite. Får jag ränteavdrag har jag kostnader för ränta. Jobbskatteavdraget föregås inte av motsvarande utgift. Om jag skall få det att gå ihop måste jag vara lite kreativ och jämställa arbete med avdragsberättigad utgift.

Men sån är väl politiken...

14 april 2010 | Unregistered CommenterJ Magnus Ericsson

Håller med om att de kanske är lite väl kreativa i språkanvändandet, men jag är ändå glad att de kallar ett uteblivet avdrag (jobbskatteavdraget) för skatt (pensionärsskatt) och inte bidrag (typ "jobbidrag") eller subvention (jmfr budgetdebattens tjat om "subventioner för de rika på Östermalm"). på något sätt indikerar det ändå att de rödgröna ser medborgares pengar som i första hand medborgarnas, inte statens. Men det är väl bara temporärt, skulle jag tro...

15 april 2010 | Unregistered CommenterCamilla

Jag vet inte jag. Avdrag, skatt och subvention.

Vad händer om vi inför ett allmänt grundskoleavdrag på säg tiotusen per unge inskriven i grundskolan, ger kommuner och friskolor rätt att ta tiotusen i elevavgift och avslutar med att ge ut grundskolebidrag till det lilla fåtal föräldrar som inte skattar tillräckligt för att kunna utnyttja avdraget fullt ut.

Har vi då, givet skolplikten, sänkt skattetrycket i Sverige?

25 april 2010 | Unregistered Commentermarkus

Hej Peter S,

Menar du i och med det här inlägget att man inte kan kritisera ROT-avdraget som ett avdrag som gynnar villa - och bostadsrättsinnehavare och missgynnar hyresgäster eftersom de inte kan utnyttja detta skatteavdrag.
I den meningen är det en skattelättnad, för om du brukar ROT avdraget rätt så ökar det värdet på din fastighet. Eller tänker du sällan på hur 'de andra' har det, ex. hyresgäster ?


Om man tänker tvärtom här ( jag tycker det brukar hjälpa ) och om det fanns ett avdrag som enbart hyresgäster skulle kunna göra men inte vore möjligt för villa och bostadsrättsinnehavare, skulle inte deras organistationer skrika högre än hyresgästföreningen ? Skulle inte ett sådant avdrag vara 'orättvist' eftersom inte alla kan nyttja det ?

HÄlsningar, Peter P

14 juni 2013 | Unregistered CommenterPeter P

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>