Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
mar052010

En fri television – Olof Palme-tappningen

Ett par veckor innan han mördades förklarade Olof Palme varför han var motståndare till privat reklamfinansierad tv i Sverige. På Socialdemokraternas partistyrelsemöte i februari 1986 sade han:

Om vi skulle få en privat, reklamfinansierad kanal, så skulle det bli ett utflöde av 4-oktoberkommittén ... Det skulle raskt utvecklas till ett instrument för Svenska Arbetsgivareföreningen. Detta är oerhört viktigt för oss att förhindra. Därför tycker jag att det är är utomordentligt förgripligt när en person skriver, att vi kan väl göra upp med folkpartiet och släppa Barabas lös.

Det var inte reklam i sig som var stötestenen för Palme. Han var inte främmande inför tanken att tillåta reklam i SVT. Det kunde rentav vara litet fiffigt eftersom det skulle dränera den privata reklammarknaden. Istället såg han den verkliga sprängkraften i tv-frågan.

Vi kommer ideologiskt så oerhört fel, om vi får en diskussion om reklam eller icke reklam, utan i grunden ligger frågan vem som ska äga och driva dessa för svenska folket så oerhört starkt påverkande massmedia.

Den generationen socialdemokrater är det lätt att känna ett slags reserverad respekt för. De tänkte klart i grundläggande maktfrågor, förstod kopplingen mellan ekonomi och politik och var strategiskt skickliga. Palme gjorde en korrekt analys och drog en helt riktig slutsats givet sina utgångspunkter: tv-kanaler har utomordentligt stort inflytande, alltså ska staten ha ett monopol. Förlåt, en fri television menade jag.

Reader Comments (4)

Palme låter ju som en svensk Putin.

10 mars 2010 | Unregistered CommenterGother

Palme hade fler socialistiska ideer och inte så få journalister på SR och SVT har ej lämnat hans fotspår!

11 mars 2010 | Unregistered CommenterLyhörd lyssnare

Dagens socialister gör väl inte nödvändigtvis en sämre analys? De är bara inte lika öppna med det. Om Bodström får igenom sin motion om att begränsa TV4:s reklamtid så att kanalen inte längre bär sig har han sett till att förstärka (s)(v)t:s dominerande ställning och ett ännu säkrare (s)-maktinnehav framöver?

14 april 2010 | Unregistered CommenterMentat

Bra poäng att det inte är reklamen som är problemet utan vem som äger mediet, påverkar dess innehåll och vad deras agenda är. Dessutom verkar de flesta inte reflektera över just vem som är avsändare och vad de är ute efter när de konsumerar media. Titta på "Videocrazy"!

17 april 2011 | Unregistered CommenterOla

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>