Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
mar242010

Vilken skillnad gör en ful liten pudel?

Skulle olyckan Beatrice Ask, som genom ett trollslag, bli en lämplig justitieminister i en borgerlig regering därför att hon under hugg och slag urslipper sig en offentlig försäkran om att hon inte vill införa bestraffningar som strider mot Europakonventionen? Snälla nån.

Kritiken mot Ask består inte av en kolerisk vänsteropposition som medelst småaktigt felfinneri försöker fälla en politisk tolvtaggare ett halvår före valet. Frågan gäller inte om Beatrice Ask ”måste” avgå i den bemärkelsen. Till stor del är det Allianssympatisörer som skriker ut sin vrede över vad fan det egna laget håller på med. Det är inte upp till Ask att avgå, utan upp till statsministern att plocka bort en svag spelare från planen. Frågan gäller om hon är en tillgång eller en belastning för Alliansregeringen. Svaret är givet.

Det sannerligen ett märkligt pressmeddelande som ligger på regeringens hemsida idag. Vem hade trott att justitieministern skulle känna sig föranledd att förtydliga att hon respekterar helt fundamentala rättsprinciper? Man skulle bli full i fniss, om det inte vore för att det här händer på riktigt. Nu försöker Ask grumla vattnen, och det kan vara värt att peka på hur och påminna om vad frågan verkligen handlar om. Ask säger i pressmeddelandet:

På ett seminarium i riksdagen i torsdags om unga som prostituerar sig gav jag ett retoriskt och olyckligt exempel på att rädslan för att bli upptäckt kan verka brottsförebyggande.

Nej, på inspelningen från seminariet hör i varje fall jag ingenting i tonfallet eller formuleringen som antyder att hon skulle talat rent hypotetiskt om en bisarr åtgärd som hon givetvis aldrig avsåg införa. Historieskrivningen som Beatrice Ask försöker etablera är lögnaktig. Hur kan jag påstå det så tvärsäkert? Därför att hon fick möjligheten att förtydliga sig i Aftonbladet dagen efter seminariet. Den ”missförstådda” ministern lade där ut texten om vad hon egentligen menade:

Jag försökte uttrycka att jag vill att det ska märkas när man har blivit tagen för sånt här, jag insåg att det var lite dumt med färgen men poängen är att det skulle vara tydligt. Rent praktiskt kanske man inte kan ha färgade kuvert men vi måste visa vilka de är och låta människor i deras omgivning få veta.

...

Jag tror att det är effektivare än ett par års fängelse

...

Familjen ska få veta vad man håller på med. Jag tror att det tar skruv mycket mer än annat, i den meningen att många kommer att avstå, fortsätter hon.

Reportern: Men om ett barn öppnar brevet?

– Det är nog lika bra att dottern får veta vilken typ hon har till far. Man måste tänka på att inte skydda fel faktor. Om det är en dotter som blivit utsatt för övergrepp av sin far kanske brevet ger henne mod att berätta.

Jag upprepar, detta sade hon dagen efter seminariet där hon skulle ha blivit så till den milda grad missförstådd. Det handlar verkligen inte om en minister som råkat lägga orden litet fel eller som dragit ett opassande skämt. Dagen efter seminariet inte bara vidhöll hon sin ståndpunkt om skamstraff, utan vidareutvecklade resonemanget med helt hårresande planer på att dra in den misstänktes barn i bestraffningen och att samtidigt kleta ned den utpekade med pedofilanklagelser. Beatrice Ask blev inte alls missförstådd. Hon hade alla chanser att säga precis vad hon menade och tog dem.

I pressmeddelandet bedyrar nu justitieministern att det inte finns några skarpa planer på att faktiskt införa skamstraff av den modell Ask gått och klurat på. Suck, det var det nog knappast någon som trodde. Men det är med råge illa nog att hon inte insåg vidden av vad hon hävde ur sig. Saken gäller att hon är en direkt belastning för regeringen, inte att omgivningen för det mesta håller henne i schack. Beatrice Ask är uppenbart olämplig som justitieminister, och det är oklokt och mycket upprörande att statsministern hittills låtit henne sitta kvar.

Reader Comments (5)

Dags att registrera domänen fimpaask.nu? (Jag vet att det låter smaklöst, men jag minns sparkafreivalds.nu och tycker mitt förslag är ÄNNU mer slående).

24 mars 2010 | Unregistered CommenterFredrik

Säger ju inte emot dig i sak, men jag är ingen vän av sådana där domänkampanjer. (Vidtog själv vissa mått och steg en gång för att kunna blockera en liknande, men det är en annan och gammal historia.)

24 mars 2010 | Unregistered CommenterPSW

Jag ser heller inte dem som särskilt effektiva. Men vill man göra något galet i stundens vrede kan man alltid göra något kreativt. Jag tror som sagt att det skulle åstadkomma publicitet (om än en negativ sådan). Så det får helt enkelt bli en kompromiss: vi registrerar adressen "jagvillintehaenimpulsdrivenmoraltantsomjustitieminister.se". Så.

24 mars 2010 | Unregistered CommenterFredrik

test

26 mars 2010 | Unregistered Commentertest

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>