Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
nov012010

Kassandror skall hålla tyst

Tjänar det någonting till att debattera? I vår tid tror man på att vi genom det ”offentliga samtalet” skall konversera oss fram till en lösning på våra gemensamma problem. När skulle det ha hänt?

Uttrycket är förresten lustigt i sin anspråksfullhet, som om folk verkligen pratade med och inte bara till varandra. Nåväl, finns det starka skäl att dela den förhoppningen?

Kassandra tvivlade antagligen. För att ställa sig in hos damen gav Apollon henne förmågan att skåda in i framtiden. Men ilsk över sedermera obesvarad förälskelse dömde han henne raskt till att aldrig bli trodd. Det är frustrerande att inte nå fram.

När är det meningsfullt att lufta saker offentligt? Kassandra förutsåg Trojas fall, men kunde samtidigt inte göra någonting åt saken. Då kunde hon lika gärna vara tyst. Det är lika meningsfullt att förutspå sitt samhälles lagbundna undergång som att förklara för sin granne att han är ohjälpligt ful. Inte särskilt.

Problemet är att föreställningen om Kassandra-dilemman torde vara mer spridd än den faktiska förekomsten av dem. Det är frestande att tro sig vara väktare av den ohörbara sanningen. Självbilden utmanas bara genom att man öppnar sig för omgivningens kritik. Vore det kostnadsfritt funnes inget skäl för Kassandra-aspiranter att hålla tyst. Men det är det inte.

För det första finns risken att förvärra saken. Somliga problem blir svårare när de kombineras med självmedvetenhet. Att vänskapligt tipsa någon om att inte uppträda så osäkert eftersom alla stör sig på det, lär inte göra saken bättre.

För det andra finns risken att själv råka illa ut. Varje socialt sammanhang har sina tabun. Det kan till och med finnas ett tabu kring att påtala ett så elementärt sociologiskt faktum, ett litet metatabu. Kassandra kunde inte stapla popularitetspoäng på hög.

Innan Kassandra öppnade munnen borde hon frågat sig vad hon hade att vinna på det. Eventuellt har hon något verkligt intressant att säga, och i så fall är det bara dumt. Men om hon inte har det då? Skall hon inte tala för sin egen skull? Självinbillade Kassandror kan emellanåt befrias från sin villfarelse genom att övertygas om att det är de som har fel. Men den sannolikheten är liten. Äkta Kassandror kan sällan övertyga världen. Falska Kassandror kan inte själva bli övertygade av den.

Paul Graham har för övrigt formulerat saken bäst.

Reader Comments (7)

Men finns det inte någon gräns mellan att bara passivt strunta i allt och handla när det verkar brinna i knutarna? Hur ska man se på de män som befriade väst från Hitler? Churchill? (För mytomspunnen?)

Annars gillar jag din text, men om vi ska analysera den logiskt finns väl en lucka i ordet "sällan" för huruvida äkta Kassandror kan påverka världen? Men iofs går det nog 999 falska på 1000 äkta, men ändå. Svarta svanar, äkta Kassandror...

Äsch, ska läsa din textlänk nu!

2 november 2010 | Unregistered CommenterMangus A

Det finns en gräns, och jag skulle säga att den går vid att en fråga måste nå sin rätta trivialitetsnivå innan offentlighet blir meningsfull. Det är t.ex. därför politisk debatt brukar vara så långtråkig.

2 november 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

jag hoppas inte detta inlägg ska tolkas som att du tänkte sluta blogga.

2 november 2010 | Unregistered CommenterMarcus

Det finns inget särskilt dolt budskap som ska dechiffreras här. Det är bara något jag brukar gå och tänka på.

2 november 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

jag var nog för otydlig, jag syftade på att jag för min del är glad att du själv tar bladet från din mun och lyfter poänger som kan vara lite obekväma för liberaler som mig själv att höra. jag tänker på din kritik av liberal som benämning: http://inslag.se/journal/2010/1/14/den-meningslosa-benamningen-liberal.html

eller din kritik av de som skulle vilja se ett värderingsskifte: http://magasinetneo.se/mattias/category/neobloggare/peter-santesson-wilson/2009/06/11/vaerderingsskifte-nej-tack.-foersvarstal-foer-en-pragmatisk-regering (tyvärr verkar länken inte funkera längre)

eller som när du påpekar det fisförnäma koketteriet hos oss lite mer "renläriga" liberaler: http://inslag.se/journal/2010/10/2/en-pyrrhusseger-for-oss-alla.html

det är kanske inte direkt tabu att lyfta dessa frågor i liberala kretsar (vi är ju trots allt så toleranta mot avvikande åsikter!), men det är onekligen en slags sanningar som jag tror vi fisförnäma mår bra av att fundera lite mer på emellanåt. så fortsätt gärna att lufta dessa saker offentligt. :-)

2 november 2010 | Unregistered CommenterMarcus

Det har fick mig att ommedelbart tanka pa: http://stuffwhitepeoplelike.com/2008/01/23/18-awareness/

2 november 2010 | Unregistered Commenterpontus

En sådan obehaglig tanke. Nej, självklart måste man försöka varna eller övertyga sin samtid om man ser ett genuint problem. Det är mer eller mindre ens plikt att göra så. För att vara lite extra kitschig och citera Astrid Lindgren - "annars är man bara en liten lort."

3 november 2010 | Unregistered CommenterJoakim Larsson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>