Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
okt142010

Avgifter och vägbommar

Avgiftsvägen i Hägersten illustrerar både trafikeländet i Stockholm och problemet med att lösa samhällsproblem genom förbud. Varje morgon och eftermiddag, just när rusningstrafiken är på väg, fälls en bom ned och vägen stängs av. Det kan verka bakvänt, är inte problemet i Stockholm att det uppstår flaskhalsar?

Två gånger om dagen giljotineras förnuftet i Hägersten.

Avgiftsvägen är den enda bilpassagen mellan stadsdelarna Axelsberg och Hägerstensåsen. Tar man den vägen kan man komma ut på motorvägen två avfarter närmare stan. I morgontrafiken kan det ge en besparing på åtskilliga minuter. Morgontrafiken från hela stadsdelar skulle ta vägen över lilla Avgiftsvägen om inte bommen satte stopp för det.

Sociala problem som detta kan man grovt räknat hantera på tre sätt.

Normer för anständigt och oanständigt beteende, kombinerat med omgivningens o-/gillande, kan förmå folk att självmant anpassa sig till ett önskat mönster. Ta inte genvägen över Avgiftsvägen på morgonen! Det är dålig stil! Normer kan lösa många problem, men trafikkaos rår de inte på något vidare.

Regler är formaliserade normer som knyts till sanktioner (om det skall vara någon vits med regeln). Det är förbjudet att ta genvägen över Avgiftsvägen på morgonen! Man ser ofta förbud mot genomfartstrafik. Meningslöst. Vilken bevakning förmår skilja ut just genomfartstrafiken och beivra den? Vägbommen på Avgiftsvägen är effektivare. Det går helt enkelt inte att bryta mot förbudet om man inte krossar bommen.

Problemet med regellösningen är att den är inflexibel och skapar stora merkostnader (ineffektivitet). Bommen på Avgiftsvägen innebär att all trafik mellan stadsdelarna försvåras under morgon- och eftermiddagstimmarna. Trafik mellan hus som ligger hundra meter ifrån varandra får en omväg på flera kilometer. Önskad och oönskad trafik blockeras utan någon som helst urskiljning.

Avgifter är en form av marknadslösning. Genom att sätta ett pris på att få passera, signalerar bilisterna hur angelägen resan är genom sin betalningsvilja. Man brukar stöta på två invändningar mot avgiftslösningen, som två ekon från norm- och regelmetoden.

1. Skall man kunna köpa sig fri från personligt ansvar? Det är något provocerande över att man inte tar ansvar och tvingas se över sin livsstil. Där spruttar bilisterna runt på Avgiftsvägen utan att kontemplera sin roll i det stora trafiksystemet. Normlöst! Men vilken funktion fyller det där dåliga samvetet om man ändå inte kan lösa problemet den vägen? Vi har annat för oss.

2. Avgifter gynnar de rika. Alla är vi likar inför den nedfällda trafikbommen – regler gör inte skillnad på folk och folk. Ojämlik fördelning innebär att Boris i praktiken inte kommer att kunna använda vägen till samma slags resor som Doris. Det är förstås ingen skillnad mot principen för fördelning av, tja, gåsleverpastej. Men avgiftslösningen skapar ännu en arena där ojämlik ekonomisk fördelning får praktiska konsekvenser.

Att ta ut en avgift skapar sin egen kostnad. Vad skulle det inte kosta att installera en betalstation på Avgiftsvägen? Men problemet på Avgiftsvägen är en bieffekt av att man inte satt ett korrekt pris på att köra på motorvägen till att börja med. Vågar man inte prissätta motorvägen får man istället fälla ned tidsstyrda bommar över smågatorna.

Min uppfattning är att fördelen med avgiftslösningar underskattas av många kritiker. Den där bommen är en styggelse, ett monument över ineffektivitet och stelhet. Som en brödkö i förorten. Varje gång jag passerar den blir jag arg.

Reader Comments (5)

Här i Göteborg dras vi med motsatt problem. Vi har ingen större trängsel eller trafikproblem. Runt rusningstrafik korkar det en del på de värsta ställena, men man blir sällan fördröjd mer än en kvart vart man än ska. Och det problemet hade nog varit rätt lätt löst om man bara såg till så att genomfartstrafiken (dvs all trafik mellan Oslo och i stort sett resten av världen) inte behövde köra rakt genom stan på dess mest trafikerade led. Det enda problemet är alltså att det helt saknas alternativa vägar.

Ändå väljer man att införa "trängselskatt". Politikerna själva medger att det inte skulle hjälpa mot den lilla trängsel som finns, och är öppna med att det är en ren och skär finansieringslösning för att få in mer pengar till kommunen. En finansieringslösning som i sig kommer att kosta miljarder när 40 (!!!) betalstationer ska upprättas, och hela systemet ska administreras och skötas.

Man väljer alltså att tillämpa fel lösning på ett problem som knappt finns.

(Det har väldigt lite med ditt inlägg att göra, och för det ber jag om ursäkt, men jag behövde avreagera mig.)

14 oktober 2010 | Unregistered CommenterDanni

Jag tillbringade ett antal kvällar med att skriva brev till byråkrater om politiker i frågan. Den fördömda bomen verkar vara där för att stanna.

16 oktober 2010 | Unregistered CommenterJonas V

Vad skrev du, då? Att ta bort bommen utan att lösa situationen på Essingeleden skulle göra trafiken på Hägerstensåsen ganska jobbig på morgnarna.

Jag har spanat efter något sätt att kringgå bommarna. Det finns en till i Axelsberg, nere i kvarteren vid Mälaren. Bredvid det trafikhindret finns ett garage som ser ut att ha portar i båda ändar av huset, en åt vardera sidan trafikgränsen. Om det stämmer skulle de kunna ta betalt och låta folk köra genom garaget på morgonen!

16 oktober 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

Ett tag kunde man använda Hägerstenvägen. Ibland dök där upp en polisbil och då fick man betala en "avgift". Men det funkar inte längre. Mitt intresse för frågan mattades av i samband med en flytt. Jag tror att vad jag skrev var ganska icke-konstruktivt. Kanske du skulle göra ett försök?

19 oktober 2010 | Unregistered CommenterJonas V

Jonas V: Jag vet inte om "stanna" kan användas transitivt, men i så fall ÄR bommen verkligen där för att stanna ...trafiken.
:-P

20 oktober 2010 | Unregistered CommenterOtto M

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>