Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
jan162010

Vi gjorde nått och det blev bättre, så vi gjorde visst nått bra

Det har sagts förut, men det tål att upprepas: vill man ha humor i politiken är det på kommunal nivå man skall leta. Här hittar man sådan stringens och sådant kritiskt tänkande i utvärderingen av offentliga åtgärder. Hur skilja misslyckade åtgärder från lyckade? Tja, om man gjort något, och det blivit bättre, så blev det naturligtvis bättre därför att man gjorde något.

För en tid sedan presenterades statistik som visade att svenskarna inte längre blir allt fetare. Vad kan förklara denna hälsouppryckning?

– Vårt allmänna intryck är att kommunerna ökat sitt systematiska folkhälsoarbete och gör prioriteringar på det området, säger Jan Cedervärn som är ställföreträdande generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut.

Uhu, och hur skulle det gått till egentligen? Jo, ser ni.

– Kommunen har ett hälsotorg där man kan få hjälp med sina levnadsvanor, som kost och motion, säger Sofia Ceder som är folkhälsosamordnare i Ronneby kommun.

Ah, ja naturligtvis. Det måste vara så det hänger ihop. Efter att hälsotorget öppnade avtog folkförfettningen. Case closed.

Någon som minns de färgglada tänkarhattarna i Laholm? Dags att sluta skratta. Ingående studier har nämligen visat att hattarna faktiskt fungerar! Hör bara. I Hörby kommun har man använt sig av inte bara en, utan fyra olika hattar – en färg för varje typ av önskad tanke. De goda resultaten har inte låtit dröja.

I Hörby har de använts sig av kepsarna i ett och ett halvt år och har märkt resultat. Eva Carlström är socialchef och säger att det är ett långsiktigt arbete och att det kommer ta flera år innan stora skillnader märks, men redan nu har kommunen gjort ekonomiska framsteg, något hon tror kepsarna kan ha bidragit till

– Till del kan det vara det. Man kan inte utesluta att det är en komponent i det hela.

Det finns en scen i The Simpsons som jag gärna återkommer till.

Och för att citera ett annat Simpsons-avsnitt: It is funny because it is true.

Reader Comments (4)

Det är naturligtvis väldigt jobbigt att läsa om hattandet i Hörby, men vilket fantastiskt Simpsons-klipp. Tack ska han ha, han.

16 januari 2010 | Unregistered CommenterOtto M

För att parafrasera South Park: Bamse already did it (nr 2/1986) - Skalman stod över kometstrålskyddet Astrolur och drack istället lingonsaft - för att hålla de vilda elefanterna borta.

17 januari 2010 | Unregistered CommenterAlltid varför

Eftersom det här är är en bildad och seriös sida, så måste ju även kommentarerna hålla en bildad nivå - och framförallt ett bildat språk. Om man inte klarar nivån (och verkar som ett gapande fyllo på en nobelfes, som det har påpekats här), så får man försöka att hålla nivån med ett bildat språk och det mest bildade av alla språk (eller kanske "inbildade") är ju latinet:
Post hoc, ergo propter hoc alternativt Cum hoc, ergo propter hoc beskriver din story ganska bra, Post hoc-fallacy är den fina anglicismen för det första. Illusorisk korrelation kan man väl också tänka på...

Simpsons spar jag till senare.

Hur som helst en väldigt bra sida som jag ofta besöker, men fram tills nu har jag aldrig vågat besudla kommentarsfältet.;-)

Jag läser

18 januari 2010 | Unregistered CommenterJohan S

@Johan: Kul att du gillar inslag och välkommen till kommentarsfältet! Andelen lurkers är rätt hög på inslag – kanske tänker fler som du. Nobelfest hit och dit. Om något misstag begicks och jag blev inbjuden till Nobelfesten skulle jag underhålla min bordsdam med kiss- och bajsskämt. Så länge man inte är otrevlig eller långtråkig, är nästan allt ursäktligt.

18 januari 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>