Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
jan122010

”Jag är otroligt naiv och vill fortsätta vara det”

Jag fick höra att jag var en cyniker i tonåren och förstod innebörden lika litet då som idag. Varför skulle man inte försöka förhålla sig till världen sådan som den verkligen är? Emellanåt råkar man på den motsatta inställningen – personer som medvetet väljer att vara naiva och som vill skydda sina barnaögon från direktkontakt med obehagligheter. Att vara oskuldsfull är fint, att försöka vara illusionslös om sakernas verkliga tillstånd är kallhamrat och fult.

Jag kom att tänka på denna inställning när jag lyssnade på Medierna i P1 för någon vecka sedan. Aftonbladets Åsa Linderborg fick frågan vad hon trodde om journalistikens framtid när gratiskulturen bredde ut sig på nätet. Jodå, hon var orolig för en framtid där annonsmarknaden skulle vara dominerande journalistisk affärsmodell, men förklarade sedan, med ett lekfullt och liksom belåtet tonfall, att hon är ”så oskuldsfull”. Hon önskade att det inte ens fanns en annonsmarknad, att allt betalades av läsarprenumerationer. Hon fortsatte ogenerat att beskriva sig själv:

Jag är otroligt naiv i sådana här frågor och vill också fortsätta vara det.

Sakfrågan är kanske inte den mest brännande, men jag intresserar mig för själva uttalandet och inställningen. Vad innebär det att själv uppfatta sig som naiv och att dessutom vilja vara det? Enligt min mening är ett sådant uttalande rena rappakaljan. Man uppfattar inte sig själv som genuint naiv, och att medvetet vilja vara naiv är i själva verket en kalkylerande inställning som är allt annat än naiv. Önskan negerar sig själv.

Att vara naiv är att vara okunnig och aningslös på ett barns vis. Om man själv uppfattar sig som naiv betyder det att man är medveten om att ens föreställningar inte stämmer. Det vill säga, man har ett någorlunda gott grepp om hur saker faktiskt ligger till – på en högre nivå, om man så säger – och erkänner för sig själv att ens uttalade världsbild inte är korrekt. Den är bara näpen, som ett barn är näpet.

Varför skulle man vilja hålla sig med en världsbild som är felaktig? Om man har tänkt sig att ens kunskap skall ligga till grund för beslut är det en dålig idé. Beslut har verkliga konsekvenser, och struntar man i data kommer verkligheten att sparka tillbaka. Men många uppfattningar får inga särskilt påtagliga konsekvenser för den som håller sig med dem, annat än sociala, så länge man saknar inflytande och ansvar. Verklighetsuppfattningen blir bara ett vackert örhänge. Och det är just i sådana frågor det är begripligt att man kan vilja vara naiv. Oskuldsfullheten ger social belöning, och så länge man håller sig till prat istället för handling slipper man ta konsekvenserna.

Men den inställningen är ingalunda naiv, utan mycket beräknande. Jag frestas att kalla en sådan attityd för cynisk, men jag är som sagt osäker på vad det ordet betyder egentligen.

Reader Comments (12)

Cynisk är vad en idealist kallar en realist, har jag hört.

12 januari 2010 | Unregistered CommenterPooya

"Varför skulle man vilja hålla sig med en världsbild som är felaktig?"

Ett spontant exempel: För idrottare under extrem press (säg ett OS-kval) kan det ju vara en idé att intala sig själv att det här är bara ännu en vanlig tävling, inget märkvärdigt med den (och försöka ge sig själv en världsbild där alla ens misstag inte visas på TV och diskuteras av Albert Svanberg).

12 januari 2010 | Unregistered CommenterK

1. jag tror att denna "naiva" attityd också innehåller en idé om att vi med god vilja kan ändra världen (genom att andra inspireras av den beskrivna "naiva" världsbilden till att agera mer i enlighet med visionen).
2. det tycks mig som att såväl cyniker/realister som naiva/idealister gärna överdriver sin egen ståndpunkt (realister som gillar att vara extra cyniska, idealister som beskriver sig själva som naiva) i syfte att verka coola inför sina respektive supportergrupper.
3. som livsstrategi tror jag att naivitet liksom cynism båda är potentiellt frangångsrika. naiviteten leder ofta till ett bättre bemötande från medmänniskor än cynism och misstänksamhet, men man kan också åka på en del smällar. cynismen ger antagligen mindre glädje över medmänniskor (som agerar som förväntat) men färre smällar.

12 januari 2010 | Unregistered Commenterhans

Jag har innan förvånats över att Åsa Linderborgs kan ha insikter som hon vägrar dra slutsatser av. När hon skrev om hennes reaktioner till förtrycker i Östtyskland och murens fall, så finns ju insikterna om diktatur där. Men ändå vägrar hon fatta, och fortsätter att stöda diktatur och argumentera mot demokrati.

Det är hennes, tydligen rätt medvetna val att ha fel. Hon vill ha fel, för att ha rätt kräver något av henne hon inte vill ge. Förmodligen krävs det att hon inser att hela hennes totalkommunistiska släkt har fullständigt tvärfel, och är lurade och att hon är grundlurad. Hon verkar ha fått den insikten när muren föll, men inte klarat av att hantera dem, och därför byggt upp en ny mur av lögner mellan henne själv och verkligheten.

Och där sitter hon, bakom en luftmur, i sin alldeles egna socialistiska diktatur, och använder hela sin fantasi för att låtsas att det är bättre än demokrati.

12 januari 2010 | Unregistered CommenterLennart Regebro

hans och Regebro pratar om två olika sorters naivitet, och det var den senare jag var ute efter. Interaktionen mellan exempelvis Linderborgs syn på journalistikens framtid och det faktiska utfallet är rätt begränsad. Men visst, tror man alltid illa om folk i sin omedelbara närhet blir man sämre behandlad förstås.

12 januari 2010 | Unregistered CommenterPSW

"Varför skulle man inte försöka förhålla sig till världen sådan som den verkligen är?"

Som en som får ständiga klagomål på cynism verkar tanken hos många vara att genom omotiverad optimism blir världen bättre. Och genom att cyniskt påpeka att verkligheten ibland är mindre sockersöt är det på nåt sätt mitt fel att den är sådan (tänk Hugh Grants verkliga kontra filmiska kärleksliv, uppvakta Julia Roberts i charmiga Notting Hill kontra köpa avsugningar på gatan i nån fattig stadsdel, sånt får man inte påpeka).

13 januari 2010 | Unregistered Commenterdelphi-lisa

Förutom det som Lennart Regebro nämner, så handlar det ju också sannolikt om Linderborgs inställning till marknad vs. i stort sett allt. Att "vara naiv" här ska också förstås som en vilja att uppfatta allt utom "rå kapitalism" - som annonseringen representerar - som lite finare, lite snällare.

Visserligen existerar prenumerationerna också i en marknadsekonomi, men har ändå ett drag av idealitet över sig, man väljer sas. att stödja den goda journalistiken i detta fall mot den förment förfallna och korrupta annonsbladsnasaren...

13 januari 2010 | Unregistered Commentersapient

Den egentliga betydelsen av ordet cyniker har även jag funderat över. Som jag förstått det härstammar order från kynikerna; en grekisk eftersokratisk rörelse. Och betecknade ursprungligen ett avståndstagande från sociala konventioner i alla dess former.

Med tiden verkar ordet ha fått en något svårgreppbar pessimistisk realistiskt innebörd. Ex

Är det cyniskt att säga:
"Ingen ide att ge pengar till barnen i Afrika, de försvinner ändå på vägen"

Eller svara följande på frågan "är jag fin i den här klänningen?"
"Det tycker jag inte" (ärligt naturligtvis)

Jag är osäker, kan någon se ett inte alltför långsökt sätt att härleda realismen till motstånd mot sociala konventioner?

13 januari 2010 | Unregistered Commenterroccod

En cyniker är, som jag uppfattat det, en realist som omotiverat överdrivit en tolkning av ett skeende med hänvisning till lagbundenhet. "Alla människor kommer alltid sträva efter ökad makt", förslagsvis. Ett typexempel på det är väl den så kallade sanningsrörelsen (eller har dessa gått varvet runt och blivit naiva igen?). Min förståelse är att både cynism och naivitet är ytterligheter som man bör placera sig emellan.

14 januari 2010 | Unregistered CommenterHarald

Genom att vara cynisk kan man skapa en hemskare värld genom självuppfyllande profetior. Antag att du går på en gata där det sitter fattiga men hederliga människor. Du vet emellertid inte ifall dom är hederliga eller inte -- det står mycket om rån i tidningarna. Om du är naiv så promenixar du bara gatan fram. Om du är cynisk räknar du med att bli rånad och tittar skeptiskt på de fattiga och går i en båge runt dom. De känner sig alienerade och ovärdigt behandlade. Då kan dom lika gärna råna dig, du behandlar dom ju ändå som rånare.

30 januari 2010 | Unregistered CommenterJohn

Nädu, John. Jag är man (törhända får min signatur en och annan att undra). Ibland är jag ute och går nattetid. Då och då råkar jag på en ensam kvinna, som även hon promenerar. I en del av dessa fall, märker jag att kvinnan undviker mig; enstaka gånger byter hon till och med trottoar. Då kan jag, enligt ditt resonemang lika gärna våldta henne; hon behandlar mig ju ändå som en våldtäktsman. Ditt resonemang är faktiskt nonsens.

30 januari 2010 | Unregistered CommenterFaster Sven

Jag kommer att tänka på vilket enormt tryck det är på män att aldrig våldta någon. Förr eller senare brister det.

I vissa situationer är förstås vissa attityder självförverkligande – men det där argumentet är banne mig ett väldigt kort halmstrå. Om just mitt enskilda beteende hade en sådan enastående påverkan på världen skulle den se rätt annorlunda ut. Magiskt tänkande, säger jag.

30 januari 2010 | Registered CommenterPeter Santesson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>