Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
sep152009

Höstens viktigaste begrepp: Cc-marodör

I septembernumret av Neo myntar jag ett viktigt begrepp när jag diagnosticerar en av våra stora kontorsplågor: Cc-marodörerna. Det handlar om samtidens motsvarighet till arga lappskrivare. Nu för tiden sätter man istället upp halva sin adressbok i Cc-raden för att se till att ens ilskna e-brev får den spridning de förtjänar.

Resten av numret har jag inte läst ännu, men redan den halsbrytande spaningen är väl värd lösnummerpriset, kan jag försäkra. Inte på nätet, så för en gångs skull får man betala för sig.

Reader Comments (3)

Fick för mig att det var Bergh som skrivit upprört om kursiverad, understruken och röd fetstil i interna utskick, men blev informerad om att det nog var du. Tänkte att det här kanske kunde muntra upp...

18 september 2009 | Unregistered CommenterFredrik P

Ah, du tänker på detta. Japp, uppmuntringseffekten infann sig! :-D

Men hey, röda länkar är en grafisk profilfråga på inslag, så jag är undantagen från reglerna.

18 september 2009 | Unregistered CommenterPeter S-W

Håller helt med - länkar är en helt annan sak :-)

18 september 2009 | Unregistered CommenterFredrik P

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>