Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
sep142009

Skrämd av den egna plånboken

Vissa går igång på spindlar, andra får gåshud av klorlukt – alla bär vi på våra privata små fobier och antipatier. En mer udda läggning är att skrämmas av att få förfoga över sina egna inkomster. Dagens Arenas Nisha Besara avslöjade igår i Godmorgon, Världen! att hon ”tycker att det är lite läskigt att man får så mycket mer kvar i plånboken” efter jobbskatteavdragen. [Länk, 54:22] Litet läskigt? Kära hjärtanes, då!

Jobbskatteavdragen är uppenbarligen ett expresståg mot nattväktarstaten. Gränsen mellan välfärdssamhälle och utbredd hungersnöd gick mellan att ha världens högsta skattetryck och världens näst högsta, på blott 48,2 procent av BNP. Det är nästan ingenting, statskassan förblöder. De pengar Besara hittar på sitt lönekonto tillhör rättmäteligen någon annan.

Tänka sig. Det är märkligt att jag är så blind för det svåra, utbredda armod som rimligen måste råda i fasansväckande länder som Nederländerna (38 procent skattetryck), Tyskland (36,2 procent skattetryck), Finland (43 procent skattetryck). Hur kan man leva på det sättet?!

Reader Comments (8)

Du har väl inte missat att Sverige var världens bästa land tills nyliberalismen, högervinden och borgarna slog till. Bara några små steg från Utopia och Eldorado. Förmodligen att världshistoriens civilisatoriska peak var i Sverige ngn gång under 80-talet. Barnen fick bra skola, dagis, mat från skolbespisningen alla hade bra jobb med höga löner och inga inkomstskillnader. Samtidigt som det inte slets i onödan på naturtillgångar på något vräkigt amerikanskt sätt. De andra länderna var och är misär, med drivor av fattigdom och utslagna männniskor som missbrukar alkohol och knark för att döva sin misär eller som prostituerar sig i allmänhet.

14 september 2009 | Unregistered CommenterJens

Skatteverket borde har ett konto som man kunde sätta in skatt frivilligt på, om man blir för rädd! Eller åtminstone borde man kunna överklaga beslutet att placeras i en lägre skattekolumn.

14 september 2009 | Unregistered Commenterapa tycka, apa skriva

Skatteverket borde har ett konto som man kunde sätta in skatt frivilligt på, om man blir för rädd! Eller åtminstone borde man kunna överklaga beslutet att placeras i en lägre skattekolumn.
Amerikanska skatteverket har redan ett sadant konto, så det skulle förvåna mig om svenska skattemyndigheten inte hade ett "donationskonto".
Bara att leta upp och börja sätta in överflödiga pengar om de skräms för mycket.

14 september 2009 | Unregistered CommenterWille

Inte för att vara sån - eller jo föresten, det är jag nog - men känner man att man får för mycket pengar på lönekontot varje månad så går det ju att skänka bort en nätt summa till Amnesty, Röda Korset, Stadsmissionen, med flera.

14 september 2009 | Unregistered CommenterThomas Lennartsson

Frågan är om det är ekologiskt med pengar över. Kommunerna får sätta upp återvinningslådor för överblivna slantar.

14 september 2009 | Unregistered CommenterFredrik W

Saxat från Neos Blogg:

Politisk debatt måste föras över åsiktsgränser om det alls ska vara fråga om riktig debatt och inte blott umgänge genom ömsesidig bekräftelse. Ska det vara möjligt att höra varandras röster över ravinen krävs att man intar ett särskilt slags respektfull attityd till sina meningsmotståndare.

Den goda samtalskulturen är en form av attityd, ett förhållningssätt som är svårt att formalisera eller medvetet lära ut. Man känner igen en ton av hederlighet och försök till rationalitet över parti- och åsiktsgränser och tyr sig till de rösterna.

14 september 2009 | Unregistered CommenterLinda

Linda: Annan blogg, vettu.

14 september 2009 | Registered CommenterPeter Santesson

Linda: Det Goda Politiska Samtalet kan inte föras med vilken motpart som helst. Förutom den attityd du har saxat från Neo, krävs en värdig motpart. Nisha Besaras läskigt-i-plånboken-uttalande är bara löjeväckande och bör därför bemötas med Den Goda Politiska Spydigheten, och det är precis vad denna blogg levererar. (Notera hur inlägget inskränker sina lustifikationer till just det som sagts och avhåller sig från full-frontal ad hominem.)

15 september 2009 | Unregistered CommenterFaster Sven

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>