Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
jun232009

Piratpartiet sadisterna

De är inte ett parti som alla andra. Motivationen som driver piratpartisterna är inte det sedvanliga partiintresse som får våra etablerade riksdagspartier att vika sig dubbla i eftervalsanalyser och triangulering för att locka nya väljargrupper. Nej, nej, här har vi att göra med människor som enbart engagerar sig för idéer de verkligen tror på.

Som Opassande-Emma skriver:

Piratpartiets existens är knappast ett självändamål. En av anledningarna till att jag tog till mig budskapet från allra första början. Det är inte äregirighet som drivit agendan. Utan politiska aspirationer helt fokuserade på områden där vi saknat nödvändig representation.

Därför är det med spänning man nås av nyheten att Piratpartiet ämnar ge sig in i den svenska kommunalpolitiken. Piratfrågor på kommunal nivå? frågar sig någon. Handlar inte kommunalpolitik om barnomsorg, socialbidrag och fler händer på vårdhemmet? Nej då, piraterna har funnit ett eftersatt område i skriande behov av piratreformer.

Skolor ska i första hand använda fri mjukvara och öppen källkod. Samma sak med den kommunala förvaltningen. Så länge kommuner använder programvara som de inte har full kontroll över på sina datorer så är det inte kommunen som styr, utan det är de som tagit fram programvaran som styr, säger Falkvinge.

Byta ut mer eller mindre all programvara på kommunal nivå?! Ho ho ho, tanken svindlar. Ett oombett, centralstyrt programvaruskifte för allt och alla - rakt av. Gudars heliga skymning, inte ens den mest förhärdade it-sadist skulle kunna tänka ut ett bättre sätt att lamslå administrationen och reta gallfeber på personalen. Vi som bevittnat effekten redan av att gå från en Word-version till en annan (Hjälp! Förut satt skriv ut-knappen till vänster, nu sitter den till höger och har bytt färg!) har lätt att föreställa oss chockvågorna av att få Open Office installerat på kontorsdatorn på Vårdhemmet Daggdroppen. Vi talar totalt administrativt haveri. Snälla, se bara till att genomföra denna diaboliska mardrömsreform i randomiserad ordning, så att vi kan att mäta exakt hur stort produktivitetstapp man lyckas ställa till med.

Finns det inte utrymme för en riktig digital kommunpolitik, några frågor värdiga piraternas engagemang? Jag har tre förslag.

1. Avinstallera Comic Sans på alla kommunala datorer.

2. Lägg in en spärr som förhindrar användaren att någonsin bruka fet, kursiverad, understruken skrift.

3. Avinstallera typsnitten Zapf Dingbats och Wingdings 1–3 på samtliga kommunala datorer.

Tänk en framtid med kommunala trycksaker som inte är så fula att betraktaren griper efter närmaste sax och sticker ut sina ögon i pur förtvivlan - jo, det kan vara värt en röst.

Reader Comments (11)

Jag är inte helt säker på vad du menar är för motsättning i mitt citat och regioners funderingar på att dra igång kommunalval? Jag vet i vilket fall som helst inte mer om kommunvalsplaner mer än vad jag läst hos Mattias Bjärnemalm, en diskussion som var ny för mig men som tydligen pågått här och var. Däremot finns det inga centrala planer på dylikt utan är en regional fråga, om jag fattat saken rätt.

Har du besökt den här siten, förresten? Lite lattjo att de föreslår andra snitt istället, vette fanken om det är ett lyft, ärligt talat. Själv skulle jag vilja lägga till ett allmänt förbud mot överdrivet kreativa ppt-presentationer... ;)

23 juni 2009 | Unregistered Commenteremma

> Ett oombett, centralstyrt programvaruskifte för allt och alla - rakt av.

Nä. Förstås. Det handlar bl.a. om att tänka på tillgänglighetsaspekten när nya system ändå ska upphandlas, inte om att alla system ska bytas ut över natt vare sig det behövs just nu eller inte.

För övrigt är det ett betydligt mindre hopp att gå från MS Office 2003 till OpenOffice istället för till MS Office 2007, rent gränssnittsmässigt. ;-)

23 juni 2009 | Unregistered CommenterRickard Olsson

Den cyniska tanke som slog mig var att Piratpartiets egentliga ärende i kommunpolitiken skulle vara att inkassera kommunalt partistöd, eftersom hela fältet verkar vara tämligen tomt på riktiga piratfrågor. Men som sagt, hey, får ni bort Comic Sans så har ni mig i en liten ask! :-D

23 juni 2009 | Registered CommenterPeter Santesson

Det är klart att kampen mot Comic Sans även måste föras på de kommunalpolitiska barrikaderna! ;-)

Tyvärr är det nu inte huvudmålet för en eventuell kommunvalskampanj utan vi poängterar istället de beröringspunkter som vår politik har med de kommunala ärendena - t.ex. kameraövervakning i skolorna, upphandling, att öka medborgarnas insyn i kommunalpolitiken (som, det ska medges, generellt sett fungerar bättre på den här punkten än riksdagsarbetet och mycket annan myndighetsutövning) osv. Jag skrev lite om en av våra viktigaste principer här: www.webhackande.se/rent-mjoel-i-valkuvertet - den är precis lika viktig på kommunal nivå som statlig eller för den delen överstatlig, och den påverkar en hel del kommunal politik.

Och nej, partistödet är inte drivkraften bakom, om så vore skulle vi ju storsatsa på alla kommuner istället för att tveka över att ställa upp i ett relativt fåtal. :-P

23 juni 2009 | Unregistered CommenterRickard Olsson

Sveriges komuner och landsting (www.skl.se) är en ganska aktiv delatagare i olika projekt för införande av öppen källkod i sverige. Se bara http://www.opensweden.se/ .

23 juni 2009 | Unregistered CommenterSvaje

Här har jag suttit hela dagen och försökt klura ut varför du drog in sandinisterna i det hela. Men - aha, läsfel - det var sadister du liknande piratpartisterna med. Nu känns allt mer tydligt.

23 juni 2009 | Unregistered CommenterThomas Lennartsson

"Lamslå administrationen och reta gallfeber på personalen", eh? Kanske den pragmatiske liberalen borde rösta på piraterna alltså?

23 juni 2009 | Unregistered CommenterTom

Efter försök att starta företag för att tillhandahålla stenstabila nätbootade disklösa linuxbaserade skoldatorer (http://archive.corren.se/archive/2004/12/8/1smovgh0yryhzeq.xml) tycker jag följande:

1) det är en utmärkt sak att Piratpartiet börjar dra i det här. Ju förr vi börjar föra upp den här saken på dagordningen desto bättre, det kommer att ta lång tid innan det kommer dit det ska, men vi måste börja nu.

2) man måste börja lära ut alternativa OS och gratisprogramvara på lärarhögskolan. Datorläraren älskade vårt system, eleverna rann igenom det som ett vatten - men det var lärarna som gjorde att vi till sist fick ge oss och återinstallera windows. Efter två seriösa utbildningsinsatser av datorläraren.

3) hade vi startat just nu hade vi kanske lyckats - nu är kommunerna desperata efter att kapa kostnader i skolan.

23 juni 2009 | Unregistered CommenterMartin Björnsson

Upp till kamp! Revolutionen är här!

25 juni 2009 | Unregistered CommenterRickard Olsson

Det här inlägget var lite fyndigt, men har lyckligtvist inte särskilt stor koppling till verkligheten. Möjligheten för en genomsnittlig lärare att lyckas sabotera en windows-installation genom att råka ta bort en fil, ändra inställningar, avinstallera skrivare eller liknande är mycket större än att lyckas sabba en linux-miljö som är konfigurerad korrekt. Det är dessutom väldigt enkelt att göra centralt när man inte behöver bry sig om licenser.
Vad gäller påståendet att det ska göras för alla rakt av är lite fånigt. Vissa enheter har säkert behov av exempelvis makroprogrammering i Excel eller särskilda bokföringsprogram. Det är klart att funktionsbehoven ska styra. Poängen är att för de allra flesta inom offentlig sektor behövs bara e-post, webbläsare och ordbehandlare. Windows Vista + Office kostar omkring 4000 kr plus moms per licens. Den extra minuten eller två som det kommer ta för den genomsnittlige användaren att hitta rätt knapp i OpenOffice.org Writer sparas in rätt snabbt. Eftersom Linux är modulärt går det dessutom att se till så att bara de funktioner som användaren behöver finns installerat.
RPS sparade tydligen mellan 200 och 300 miljoner kronor på att gå över till öppen källkod: http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/datorer/article44112.ece
I övrigt instämmer jag med Rickard Olssons första kommentar.

2 juli 2009 | Unregistered CommenterJohan Folin

Hahaha! Mycket roligt!

24 juli 2009 | Unregistered CommenterAnaïs

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>