Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
maj092009

Facebook

En liten meningslöshet som jag lärde mig på internets idag:

1. Gå in på Facebook.

2. Tryck piltangenterna: upp upp ned ned vänster höger vänster höger

3. Tryck: b, a, return

Effektfullt värre.

Reader Comments (5)

Kul!
Till en början. Tänker du utpressa oss för att berätta hur man stänger av det igen?
Vänliga hälsningar

9 maj 2009 | Unregistered CommenterSong

Konami Codes. Finns en lista på sajter som man kan aktivera dolda funktioner på med just dessa knapptryckningar: http://konamicodesites.com/

9 maj 2009 | Unregistered CommenterErik F

Åhå, en klassiker jag var helt omedveten om.

10 maj 2009 | Unregistered Commenterpeter s-w

Coolt!

10 maj 2009 | Unregistered CommenterGother

Tihi! Och tihi för Las Vegas-novellen också! :)

10 maj 2009 | Unregistered CommenterSanna Rayman

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>