Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
maj142009

Förutsäga politik med spelteori

Jag har tidigare skrivit om statsvetaren Bruce Bueno de Mesquitas spelteoretiska modeller som med 90 % träffsäkerhet kan förutsäga komplexa politiska scenarier. Här presenterar han sin analysteknik på TED:

Psykohistoria, någon?

Reader Comments (6)

Alla SF-scenarion blir förr eller senare verklighet utom flygande bilar.

14 maj 2009 | Unregistered CommenterGöran Widham
14 maj 2009 | Unregistered Commenterpeter s-w

Som trogen lyssnare av econtalk (jag håller på att ta mig igenom arkivet en andra gång just nu) kan jag inte annat än rekommendera avsnitten med Bruce här. Alla 4 avsnitten med honom är intressanta men jag kan puffa lite extra för den första (från 14de aug 2006).

Econtalk är för övrigt en väldigt bra podcastserie öht (men det vet väl säkert läsarna till den här bloggen redan). :)

14 maj 2009 | Unregistered CommenterTomas S

http://www.cracked.com/article_15655_5-awesome-sci-fi-inventions-that-would-actually-suck.html

Lär säkert tillverkas någon flygande bil innan folk inser hur dumma de skulle vara.

15 maj 2009 | Unregistered CommenterAnders Gustafsson

Bara en tidsfråga innan någon lanserar flygbilar som en fantastisk idé som ska rädda svensk fordonsindustri. Och tänk att regeringen inte skjuter till utvecklingspengar - så makalöst stelbent och kortsiktigt!!

15 maj 2009 | Registered CommenterPeter Santesson

Cracked artikeln var riktigt bra. Jag har länge tänkt på problemet med teleporters, dock inte samma problem som de tar upp. Säg att det tar dig ca. 5 sekunder att ta dig till vem som helst. Det kommmer då bli otrevligt uppenbart för alla vem du tycker om mest. Vafan var du inte i Tchad med mig igår? Det tar ju bara 5 sekunder så kunde vi ha hängt här. Man skulle aldrig få något gjort då man flänger runt i teleporters hela tiden och försöker att inte framstå som en otrevlig jävel.

15 maj 2009 | Unregistered CommenterJ H Mills

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>