Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
mar232009

Och jag som tyckte att Jorden är väldigt stor

Reader Comments (3)

"W CEPHEI", som är 288'194 gånger så stor som jorden, må synas vara en rätt stor klump, redan baserat på denna jämförelse, men den gäller bara längdskala.

Kroppars storlek jämförs ju lämpligast i volymskala:

23'936'177'932'805'384 gånger större är då klumpen.

23 mars 2009 | Unregistered CommenterFaster Sven

Hade de förlängt filmen tio sekunder till så borde man börja kunna se krökningen av storleken på egot på en genomsnittlig ung man på Stureplan runt klockan ett på fredagskvällen.

Alternativ rolig jämförelse:
Ännu lite längre ut så kunde man se kulorna på cheferna på AIG som fixade jättebonusar mitt i kristider.

23 mars 2009 | Unregistered CommenterJ H Mills

Är det någon som börjat bygga på "The Total Perspctive Vortex" eller?

24 mars 2009 | Unregistered Commentersapient

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>