Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
dec022009

Google Wave

Reader Comments (2)

haha, min subjektiva erfarenhet bekräftar grafen. Jag fick en invite för en dryg månad sedan, kollat på "instruktionsfilmen", men aldrig riktigt förstått vad som är *så* fantastiskt.

2 december 2009 | Unregistered CommenterMarcus

LOL!

Frågan är vilket talesätt som passar bäst, "med statistik kan man bevisa det mesta" eller "en bild säger mer än tusen ord"... :)

2 december 2009 | Unregistered CommenterBjörn Felten

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>