Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
nov052009

Vidskepelse dödar, avsnitt femtioelva: Irak

Det påpekas på inslag emellanåt, och skeptiker är aldrig sena att understryka det. Men saken är så allvarlig att den måste upprepas till förbannelse: vidskepelse är inte en oförarglig privatsak. Ovanan att förlita sig på skrock kostar liv. Om man inte bryr sig om att ha hjärnan påslagen när det gäller livets småsaker, är det lätt hänt att man glömmer bort att slå på den igen när det gäller allvarligare ting.

Dagens illustration kommer från Irak. Hur kan det smälla så mycket i Irak när landet är nedlusat med vägspärrar? Har inte spärrarna någon utrustning för att hitta sprängämnen i fordonen. Jodå, sådan utrustning finns. De använder trollspön.

To detect materials, the operator puts an array of plastic-coated cardboard cards with bar codes into a holder connected to the wand by a cable. “It would be laughable,” Colonel Bidlack said, “except someone down the street from you is counting on this to keep bombs off the streets.”

[...]

Then the operator must walk in place a few moments to “charge” the device, since it has no battery or other power source, and walk with the wand at right angles to the body. If there are explosives or drugs to the operator’s left, the wand is supposed to swivel to the operator’s left and point at them.

Men är inte detta ett marginellt fenomen? Inte kan väl den typiska irakiska vägspärren skötas så? Eh, jo tyvärr. Enligt New York Times har den irakiska staten köpt in över 1 500 trollspön, som nu används i nästan alla polisspärrar och många militära spärrar. Men hey, det är skönt att de förhåller sig fria till den hämmande vetenskapliga reduktionism som begränsar den offentliga diskursen i Västvärlden.

Det gör man förresten också i vissa byar i Kenya. Via utmärkta orsakverkan tog jag tyvärr del av det vämjeligaste jag överhuvudtaget sett på nätet: häxbränning anno 2009. (Stark mardrömsvarning utfärdad, men länken vågar man dock klicka på. Den leder inte direkt till videon.) Någon som därefter vill ifrågasätta vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt till världen? I dare you, I double dare you motherfucker!

Reader Comments (2)

Låt oss säga att det var vetenskapligt bevisat att häxeri är möjligt och att kvinnan faktiskt var en häxa. Hade det då varit acceptabelt att de brände ihjäl henne?

5 november 2009 | Unregistered CommenterDavid Bergkvist

Vilken kul fråga! Hm, vi behöver nog fylla på med ytterligare antaganden. Säg att samhällskonsekvenserna av häxeri var ytterst allvarliga och det enda sättet att få stopp på dessa häxor var att bränna dem på bål, så... Mja, tja... Det vill säga: givet dessa förövares verklighetsuppfattning är det inte helt obegripligt att de eldar upp häxorna.

5 november 2009 | Unregistered CommenterPSW

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>