Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
sep102008

Vad borde regeringen göra? (Detta!)

Sluta deppa och snegla åt sofflocket när ni vet att det andra regeringsalternativet är värre, ryter Gudmundson [Just nu är inlägget försvunnet och länken därmed död]. ”Betydligt vettigare är att försöka hjälpa till att staka ut den väg Alliansen behöver gå för att göra landet bättre.”

Så vad borde Alliansen göra (och låt oss släppa FRA-lagen för ett ögonblick)? Bra fråga. Mitt svar:

Om Alliansens så bara kan genomföra en enda reform till, måste de se till att avskaffa spelmonopolet. Det har högsta prioritet.

Ja, vi vet alla att de har prioriterat arbetslinjen framför att ta itu med alla de ekonomiskt oviktiga frihetsreformer som Sverige behöver (filmcensur, någon? Kom igen!). Men spelmonopolet är väsenskilt från övriga ekonomiskt obetydliga små paternalistlagar.

Anledningen är enkel. Spelmonopolet utgör en av socialdemokratins viktigaste pengakranar. Partiet och ungdomsförbundet tjänar ungefär lika mycket på sin lotteriverksamhet som de får i partistöd. Med fri etableringsrätt på spelmarknaden kommer A-lotteriernas marknadsandel att flyga all världens väg.

Besynnerligt att inte regeringen omedelbart löste en så strategiskt grundläggande fråga. Skärpning! Borg får acceptera att det kostar några miljarder. Spelmonopolet måste bort före nästa val.

Reader Comments (2)

Är inte ett annat alternativ att A-lotteriet tas bort till nästa val?

Att tillåta fri lotteriverksamhet bland svenskar är som att ge whisky och bilnycklar till tonåringar (för att travestera någon ... O'Rourke?)

11 september 2008 | Unregistered Commenterpontus

Man måste göra det så att nästa regering inte enkelt kan återställa förändringen. Då räcker det nog inte med mindre än att släppa etableringen fri (själva spelen kan dock fortfarande vara reglerade på olika sätt).

11 september 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>