Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
jul052008

Därför är manliga kassabiträden långsamma

Varför är manliga kassabiträden långsammare än kvinnliga? Ja, ja, visst finns det en variation runt medelvärdet, men den genomsnittliga skillnaden mellan grupperna är påtaglig. Jag väljer alltid en kö till en kvinnobemannad kassa för att spara tid.

Spontant vill man kanske spekulera kring könsskillnader i färdigheter som krävs för att bli riktigt snabb i kassan – flinka fingrar, välutvecklad simultanförmåga, serviceanda och vem vet vad. Det kommer allt starkare belägg för att det finns biologiska orsaker till vissa skillnader i manligt och kvinnligt beteende. I det här fallet tror jag dock att orsaken är enklare.

Manliga kassabiträden är nästan alltid nya på jobbet. Kvinnliga biträden är rutinerade. Efter åratals tjänstgöring har de lärt sig att släppa ned tomaterna och Ramlösaflaskorna i olika banor på varubandet så att inte de senare krossar de förra när de når änden. De kan kilopriset på avocado utantill. Ett manligt biträde brukar ha den flackande nybörjarblicken. Varje grönsakspris slås upp i pärmen, varorna blippas i ultrarapid, rutinen och gåpåandan saknas.

Men varför är manliga kassabiträden nya på jobbet? Nu blir det intressant och svårbesvarat. Några hypoteser:

  • Männen vantrivs i större utsträckning, drivs av statushunger, och är därför mer motiverade att söka andra jobb.
  • Alla vantrivs lika mycket, men manliga kassabiträden har lättare att avancera inom företaget. Manliga slowmotionbiträden får snabbt en tjänst inne på lagret.
  • Manliga biträden ger upp därför att de initialt är mycket dåliga på jobbet. Kvinnorna ger sig inte, och härdar ut under inlärningsperioden.

Någon borde gå till botten med frågan.

Reader Comments (6)

Själv brukar jag välja det vackraste kassabiträdet, och då är det snarast en fördel om det går långsamt. Att ta sig tid att njuta av skönhet i samband med shoppingen ger livsglädje - tvärtemot den frustration som många som inte beaktar den aspekten verkar uppleva i långsamma köer.

5 juli 2008 | Unregistered CommenterNiclas Berggren

Inte är det ofta ett kassabiträde har sådan skönhet att den uppväger förlorad tid i kön. Eller har jag missat något?

6 juli 2008 | Unregistered CommenterPeter s-w

Teorin håller å andra sidan inte alls särskilt bra i Köpenhamn. Här ska man diskriminera på främst ålder. Alla under 18 (anställs en masse p.g.a. lönerabatt) kan antas vara omotiverade och nya. Omsätts fort med.

Kvinna/man spelar mindre roll, inte minst då systemet danska (främst discount)butiker kör efter är att ha så få kassor öppna som möjligt och att folk hoppar in efter behov. Den som är närmast kassan hoppar då in. Inte minst på Netto och Fakta är effekten på jämställdhet i kassaeffektivitet påtaglig.

Handlar man på Irma ska man sedan alltid välja den äldsta kvinnan då de ofta verkar ha jobbat där sen de var små.

Etnicitet är också en faktor, svenskar är ingen höjdare i kassan i t.ex matbutiker medan de är eftersökta bakom kassan på donken/BK. T.ex. är BK mittemot Tivoli periodvis staffat enligt principen svensk kassalinje+skiftchef och kineser i köket. Liknande fylleruschen efter stängningsdags på McD Nørrebro något otippat.

Så inte fullt så enkelt som man/kvinna såfort man kommer över sundet.

Sen har danskar o svenskar tämligen olika kötekniker men det är en annan femma...

7 juli 2008 | Unregistered Commenterdelphi-lisa

Åhå, där ser man vikten av kulturkompetens när man shoppar. Danmark är en främmande värld.

Varför är svenskar sådana ess på donken men dåliga i snabbköpskassan?

8 juli 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

Rättelse, McD Nørreport menade jag ovan, inte Nørrebro, argh. Senast jag var på fylleruschen på Nørrebro hade de tillfälligt stängt då personalen hade gatuslagsmål med jobbiga kunder. Det kallas ju inte Nørrebronx för inget.

Sen tja, jag vet inte riktigt? Kanske för att snabbköpet rekryterar mer folk (svenskar då) som bor i Kph och sannolikt är nya här och därmed i branschen. Och nog omsättes fort (lätt att få bättre betalt jobb ofta, springvick inom äldrevård betalar otroligt bra och kräver ingen utbildning t.ex.)

Samt att danska prissättningssystem är mer komplicerade än svenska, det skall slås mer i tabeller o dyl för att kolla vad saker kostar. Ffa frukt o grönt väges som regel inte utan är styckpris och mängdrabatt vilket brukar ställa till det. Sprit/röka/kaffe/rakblad är ibland bakom disk med och skall meckas med.

Samt den sydskandinaviska grejen med att använda transaktionen som bankomat om kunden vill (vilket 08/norr inte verkar ha infört) som tar lite extra tid om man inte har stenkoll på danska tal/addition. Många små faktorer som ställer till det helt enkelt.

Donken på Nørreport o Centralen/BK/Tivoli däremot är lättare att tänka sig, de kan ju rekrytera folk från Malmö/Lund och erbjuda dem motsv 25% lönepåslag för samma jobb med lite extra restid bara. Så tillgång till gräddan av McJobbarna typ. Plus köpenhamnskt krogliv som är löjligt mycket bättre än 08/Göteborg/Lund/Malmö vilket torde attrahera med.

Samt att det är enklare nog, priserna är skrivna i sten och de flesta väljer menyer. Plus att danska ungdomar har en jobbmarknad som bara svenska kan drömma om så den danske unge som har ett mcjobb är sannolikt bra mycket mindre motiverad än den svenske som inte lika lätt kan hitta nåt lika bra/bättre.

Sen är Danmark inte så främmande egentligen, just för att vi är så löjligt lika egentligen tenderar vi att fokusera på skillnader. Och de viktiga skillnaderna ser man sällan diskuteras.

Kompisen från från down under brukar referera till svenskar/danskar/norrmän som scandis, enligt principen you all look the same to me, hon har en poäng.

8 juli 2008 | Unregistered Commenterdelphi-lisa

Sent på det, men jag har sedan jag kom till Umeå noterat att manliga kassabiträden - ofta medelålders till råga på allt - är väldigt mycket vanligare här än längre ner i landet. Jag är förvånad.

Långsamma är de ändå. Frust. I vårt lokala coop har de tio kassor sida vid sida, alla med långsamma, vita, medelålders män. Frust igen.

21 maj 2013 | Unregistered CommenterAlex

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>