Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
jun262008

Klåda

notisband-ovre.jpg 
The New Yorker berättar om en kvinna med sjuklig klåda som sträckte sig över månader. Det kliade konstant i huvudet. Hon brukade riva sönder hårbotten i sömnen. Det var fullständigt outhärdligt och inget hjälpte.

One morning, after she was awakened by her bedside alarm, she sat up and, she recalled, “this fluid came down my face, this greenish liquid.” She pressed a square of gauze to her head and went to see her doctor again. M. showed the doctor the fluid on the dressing. The doctor looked closely at the wound. She shined a light on it and in M.’s eyes. Then she walked out of the room and called an ambulance. Only in the Emergency Department at Massachusetts General Hospital, after the doctors started swarming, and one told her she needed surgery now, did M. learn what had happened. She had scratched through her skull during the night—and all the way into her brain.

Hoppsan.

Det är intressant hur klåda flyttar tillbaka ens beslutshorisont till strax bortom nästippen. Nyttan och njutningen av att klia är mycket kortvarig, några sekunder, och efteråt förvärras bara klådan. Men det går inte att låta bli. Jag försöker, så att säga, klia rytmiskt och bestämt. Som om just den här klidraget ska bli det sista, därför att det genomförs så auktoritativt.
notisband-nedre.jpg 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>