Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
jun242008

Fettjakten

notisband-ovre.jpg
Jaha, då var det tillåtet att börja jaga de feta också, konstaterade jag efter att The Lancet publicerat en studie om att feta människor är klimatskurkar. Som bekant är påstådd klimatpåverkan ett debattdödande frikort för att leva ut paternalistiska instinkter – livsstilsmoralismens motsvarighet till att kalla någon för rasist.

Ann Heberlein [1, 2] drog precis samma slutsats av studien. Men hon skämtar inte.

Så alla slappryggade slöfockar, det är dags att bilda kö framför uppfostringsmyndigheternas dörr. Hör upp alla godisätare, sjusovare, soffpotatisar, öldrickare, datorspelsspelare, porrkonsumenter, näspillare och toalocket-uppe-lämnare. Tyckte ni att FRA-lagen var integritetskränkande? Ha! Klimatmoralisterna kommer inte ens låta er äta upp kebaben ifred. Härliga tider.

notisband-nedre.jpg

Reader Comments (4)

Jag noterade även ett förslag, i denna anda, om att priset på flygbiljetter bör relateras till kroppsvikt.

(Annars bör toalettsitsen inte fällas ned.)

24 juni 2008 | Unregistered CommenterNiclas Berggren

Ann Heberleins ondare tvilling kan beskådas här http://politiken.dk/archive/00263/wulff_24_06_2008_263852a.jpg eller kackigt översatt inom en dag eller två på http://www.wulfmorgenthaler.com/

25 juni 2008 | Unregistered Commenterdelphi-lisa

Alla de som slösar kalorier genom att motionera borde klämmas dit.

25 juni 2008 | Unregistered CommenterJonas Vlachos

Jonas: Ha ha, vilken underbar konsekvens av Heberleins resonemang! Staten bör uppmuntra anorexi av miljöskäl. Den ätstörningen borde falla Heberlein på läppen: magert, miljövänligt och ansvars-/kontrollbesatt.

Din kommentar tydliggör att Heberleins verkliga ärende är att hon blir äcklad av feta människor. Och det har hon ju all rätt att bli. Men det är nog inte ett ämne som hör hemma i den offentliga debatten...

25 juni 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>