Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
feb222008

Klagomål och kundvård

Det är viktigt med goda kundrelationer. Min erfarenhet är att företag brukar vara tillmötesgående och lyhörda. Numera bryr jag mig mycket sällan om att klaga på bristfälliga produkter. Tidigare hade jag mer fritid och försökte därför vara en aktiv och medveten konsument. Som framgår av följande exempel kunde korrespondensen bli läsvärd.

 1685158-1361920-thumbnail.jpg

(Klicka på bilden för förstoring.) 

Reader Comments (8)

ROTFLMAO!

Förresten: Dotter? :-S

23 februari 2008 | Unregistered Commenternonicoclolasos

Ja, min "väna 6-åriga dotter", har jag inte berättat om henne för dig?

23 februari 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

Hahaha, du är sjuk i huvudet!! ;)

23 februari 2008 | Unregistered Commenterpontus

Jo, i dessa tider är väl humor något slags mental defekt? :-)

23 februari 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

Detta påminner om Eric Ericsons skojiga bok "Brev till samhället".

23 februari 2008 | Unregistered CommenterAnton

Anton: Jämförelsen gör mig glad. Ericsons bok är klart festlig. (Får dock inflika att denna brevväxling ägde rum tre år innan Brev till samhället kom ut.)

23 februari 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

bwoahahahaHAAAA!

24 februari 2008 | Unregistered Commentervp

För tio år sedan hade jag också fritid. Jag drar mig till minnes att Macromedia skickade mig ett automatgenererat lösenord, "bfk6r", vilket renderade dem ett protestbrev. Ett lösenord som påminner om "bull fuck sexer" vill ju ingen anständig människa ha. De svarade sakligt med instruktioner om hur jag på egen hand kunde ändra lösenordet till något mindre stötande.

3 april 2010 | Unregistered CommenterOtto M

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>