Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
feb182008

Rödgardister i vår tid

Zarembas artiklar är strålande. Men det som gör dem skakande är känslan av att det handlar om så mycket mer än Lärarhögskolan i Stockholm. Idag råder en ängslig skotträddhet i svensk politisk debatt, där vår tids rödgardister gjuter skräck i omgivningen genom att skippa argument för att istället vifta med brännjärn av modell ”Islamofob!”, ”Rasist!” och ”Sexist!”.

Ett aktuellt exempel är Andreas Malm, som i en artikel i Folkets Nyheters kulturdel talar om den ”sjukliga islamofobin” – och därmed knyter an till en fin tradition att stämpla sina meningsmotståndare som inte bara onda utan dessutom sinnessjuka.

Ett annat färskt exempel på känslan för proportioner hittar man hos Ali Esbati som fastslår att ”högern är predisponerad till rasism”, och kallar en högst resonabel diskussion mellan Popova, Gür och gänget för ”motorn i samtida svensk rasism”.

Det är en sak att inte hålla med motståndaren, att angripa varandras argument, att ifrågasätta data. Alla ska tåla att få sina argument kritiskt prövade. Men grunden i politisk debatt måste för tusan gälla sakfrågan. Här handlar det istället om att demonisera motståndaren till varje pris: ”Säger du emot mig har du inte bara fel. Du är därtill en dålig människa med onda avsikter.” Den sortens gälla, obehagliga tonläge har gjort att vissa politiska frågor har överlåtits till gaphalsarna – en seger på walk-over. Det är en tragedi för det svenska politiska samtalet.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>