Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
feb172008

Våld på agendan

Förslag på essäfråga för en statsvetenskaplig grundkurs:

Analysera nedanstående data ur ett agenda setting-perspektiv.

Diagram 1. Antal anmälda fall av misshandel år 2007, per offerkategori. (Källa: BRÅ)

valdperoffer.GIF 


Diagram 2. Antal träffar i riksdagens protokoll 1990–2006, per sökfras.

valdperfras.GIF 


Diagram 3. Tidsserie över antal träffar på frasen ”Våld mot kvinnor” i riksdagens protokoll 19902006.

valdtidsserie.GIF 

Reader Comments (3)

Klockrent!

18 februari 2008 | Unregistered CommenterHumbolt

Hypotese: Diskursanalysens antagelse om italesættelsens betydning gælder i svensk politik.

:-P

18 februari 2008 | Unregistered CommenterJacob Christensen

Jacob: :-D

18 februari 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>