Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
feb142008

Bloggtips

Statsvetaren och sedermera cross over-kriminologen Björn Johnson är en läsvärd skribent av den orädda sorten. Bland de underhållande numren på hans repertoar märks ingående anklagelser om forskningsfusk om sprutbytesprogram. (Handen på hjärtat, vem går inte igång på att se blodspillan i debatten?) Under signaturen Stardust har han alldeles nyss börjat blogga. Om historien säger något om framtiden kan man förvänta sig många intressanta rallarsvingar.

Reader Comments (5)

Tackar tackar för detta tipsande, nu får jag se till att försöka motsvara förväntningarna.

Ska du med på Hanoi imorgon förresten? Det vore kul!

15 februari 2008 | Unregistered CommenterStardust

Om det finns biljetter kvar så är jag på!

15 februari 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

http://inslag.se/klippboken/2008/2/7/hanoi-rocks.html

15 februari 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

Great, då satsar vi på det (biljetter tycks nämligen innas kvar)! Jag ringer imorgon så bestämmer vi något!

15 februari 2008 | Unregistered CommenterStardust

Ringa? Jag trodde att vi skulle sköta all kommunikation via det här kommentarsfältet. :-b

15 februari 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>