Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
nov072008

Samhällsvetenskapens fundamentala misstag (ett saknas!)

Alla sociala interaktioner kan reduceras till tre grundläggande slag: byten (dvs. frivilliga transaktioner), övertalning (dvs. preferensförändring och informationsöverföring) och tvång (dvs. våldsanvändning). Ekonomisk analys fokuserar på sociala effekter av byten, sociologisk analys fokuserar på sociala effekter av övertalning (a.k.a. socialisering) och statsvetenskaplig analys fokuserar på sociala effekter av våldsanvändning (a.k.a. stater). Så, där har vi samhällsvetenskapen i ett nötskal.

Med tre grundläggande relationer följer att det finns tre grundläggande sätt att bortse från sociala realiteter, tre fundamentala misstag. Och mycket riktigt ser vi exempel på sådana försök att driva reduktionen ännu längre.

  • Konstruktivistisk analys försöker lyfta bort byten, och analysera alla samhällsfenomen i termer av övertalning och tvång.
  • Strikt neoklassisk analys försöker lyfta bort övertalning, och analysera alla samhällsfenomen i termer av byten och tvång.

Sådana försök leder till att man pressar in samhällsfenomen i analysramar som är uppenbart otillräckliga (ekonomiska kriser som sociala konstruktioner, religiös tro som nyttomaximering). Det verkar inte gå att komma under tre med något slags realism i behåll.

Sakta i backarna, protesterar den vakne läsaren. Det där var bara två exempel. Det tredje misstaget skulle vara analysinriktningar som bortser från existensen av tvång och analyserar allting i termer av övertalning och byten. Men finns det konkreta exempel på detta, eller har vi måhända hittat en nisch för nästa teoretiska modenyck?

Reader Comments (12)

Är det inte just precis det vänsteranarkister gör? Dom ser visserligen våldet nu, men efter nån slags revolution skall folk vara snälla och våld skall inte förekomma. Samhället skall fungera ändå, genom övertalning.

Fast jag skulle påstå att många av dom inte ens ser byte som en transaktion, det är BARA övertalning, så det kanske inte är rätt ändå.

7 november 2008 | Unregistered CommenterLennart Regebro

Där har vi det!

Då var analysmodellen färdig, alltså. :D

7 november 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

Kolla Deidre McCloskey: där har vi ett frö till det du är ute efter tror jag, när hon pratar om (den glömda) betydelsen av "sweet talk" i ekonomin (och transaktionerna)- därmed övertalning på fredlig väg.
Själv tror jag mer på att i en och samma analys få in fler perspektiv. Allt för att verkligen säga något om verkligheten. Men det är ju jag det...

7 november 2008 | Unregistered CommenterMJV

Vänsteranarkism är väl en politik värdering och inte en samhällsvetenskaplig metod?

Det faktum att du bara hittar två fundamentala misstag, kanske tyder på att jag hade rätt: det finns bara två krafter: Våld och övertalning!

7 november 2008 | Unregistered Commenterbergh

Men anarkismen gör ju också en analys av vad som är politiskt möjligt i Utopia -- och där ser de en värld av sociala relationer utan tvång.

7 november 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

här får du en länk av mig:
http://www.deirdremccloskey.com/pubs/revsby/galbraith.php

slit den med hälsan! :)

7 november 2008 | Unregistered CommenterMJV

MJV: Tackar, tackar. Går inte Deirdre för långt åt andra hållet där, och försöker reducera alla byten till retorik?

7 november 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

"Går inte Deirdre för långt åt andra hållet där, och försöker reducera alla byten till retorik?"

Jag tror det är för att göra en pedagogisk/retorisk poäng. Om hur mycket retoriken betyder i förhållande till hur lite uppmärksamhet som ägnas åt detta.
Underhållande läsning är det i alla fall :)

7 november 2008 | Unregistered CommenterMJV

Klart underhållande. Eftersom samhällsvetenskapens fundamenta är så självklara (byten, övertalning och tvång) kan man bara göra sig intressant genom att förneka något av benen.

(Hm, tror ärligt talat inte att det stämmer. Men det lät kul, så jag skrev det. :b )

7 november 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

Det är väl vad Habermasianer har gjort i ett par-tre decennier: försökt lyfta bort tvång och analysera alla samhällsfenomen i termer av övertalning (konsensusorienterad deliberation) och byten (kompromissorienterat köpslående).

8 november 2008 | Unregistered CommenterJohan

Konkreta exempel på tredje misstaget är de "analysinriktningar" som i USAs agerande ser enbart övertalning och byten och inte beaktar det våld som denna stat använder i sina social interaktioner.

9 november 2008 | Unregistered CommenterHenrik Sundström

Nationalekonomin behandlar bara övertalning och byten, inget är tvång. I så måtto tvånget finns är det en imperfektion.

4 februari 2009 | Unregistered CommenterHenrik Ravin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>