Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
nov222008

Återigen: den amerikanska kraschen

Frågan om USA:s ekonomiska framtid, etatismens skrämmande renässans och konsekvenserna för Europa och Sverige uppslukar mig. Jag börjar luta åt att vi upplever ödesdagar och att ingen annan fråga är lika viktig och svår att försöka sätta sig in i just nu.

Bilindustrins framtid (låt de tre stora dö idag, eller vräk ned upplånade pengar i ett bottenlöst hål och låt de gå under om något år) diskuterades på CNN i förrgår.


Del 1


Del 2

Härnäst: Citigroup. Därefter Schweiz? [1 (via Jacob Christensen), 2, 3]

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>