Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
okt032008

När det faktiskt var farligt att förtala journalister på nätet

Kiddsen på Flashback skulle nog inte tro sina ögon om de läste domen från Stockholms tingsrätt den 4 juli 1988. Det gällde ett förtalsmål. På kärandesidan den, hm, speciella och måhända en aning Sovjetorienterade journalisten Maj Wechselmann. Svarande var framtidsforskaren och debattören Eskil Block. Saken: Block hade på Sveriges första elektroniska anslagstavla uttryckt sig om Wechselmann på ett sätt som antydde att hon kunde vara något slags sovjetisk kollaboratör och säkerhetsrisk och jämförde henne med Jane Horney. Nu var Wechselmann rejält förbannad.

Publiceringen ägde rum under 1985. Nu ska ni få höra pojkar och flickor. På den tiden fanns inte Internet (som vi känner det idag). Men nördar på huvudsakligen KTH och Försvarets forskningsanstalt hade ett eget elektroniskt nät, KOM-systemet, där de förde diskussioner på elektroniska anslagstavlor. Skalan var blygsam. Det handlade aldrig om mer än ett par tusen användare. Just det forum där Block hade farit ut mot journalisten, Fritt Forum, hade ca 80–100 deltagare. Man kan, milt uttryckt, säga att det fanns en selektionseffekt vad gäller utbildningsnivå och intressen hos dem som var aktiva på KOM-systemet. Wechselmann hörde nog inte till de stora favoriterna i den skaran.

Vad var det Eskil Block hade skrivit som var så förfärligt? För en förhärdad 2008 års-surfare är det måttligt uppseendeväckande spekulationer som hade postats. Ett exempel på en fälld text, citerad i domen: 

Då det gäller Växelman kombineras denna blodtörstiga intolerans dessutom med att hon påstår sig vara fredsvän, med att hon länge förföljt och ifrågasatt svenska militärer och svensk vapenindustri, samt att hon uppbär skattemedel av Sveriges Radio som enligt sin stadga skall vara opartisk och saklig. Detta går helt enkelt inte ihop. Om Växelman vill tas på allvar måste hon välja sida och den enda rimliga slutsatsen är, som en tidningsman nyligen anmärkte, att hon "Av sina fyra fosterländer (Danmark, Israel, Sovjet och Sverige) valt att förråda alla utom ett, d v s Sovjet

Inget märkvärdigare än sådant som publiceras dagligen på bloggar och forum, affekterat, småkul, och inte ämnat att tas på allra blodigaste allvar. Men tingsrätten såg annorlunda på saken. Block fälldes för förtal och ålades att publicera domen på Fritt Forum.

Hur fick Wechselmann nys om vad Block skrivit? Här går uppgifterna isär. I tingsrätten sa hon att det var en Henrik Eriksson som skickat posterna. Men enligt Wikipedia skulle det varit ingen mindre än Erik Fichtelius som tipsade henne. Undrar om det stämmer, eller om det bara är förtal.

Reader Comments (4)

En rafflande historia, som jag inte alls kände till.

Heter det förresten "kidds" eller "kids"? Om det förra, är det för att undvika förväxling med rådjursavkomma?

3 oktober 2008 | Unregistered CommenterNiclas Berggren

Kidsen är den dominerande stavningen. Men det ser så generöst och trevligt ut med ett extra d, så jag slänger in det på köpet. Jag tror att det fortfarande finns någon liten frihetsgrad i hur man skriver det ordet, och passar på så länge. Jfr schysst.

3 oktober 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

Om det var Erik Fichtelius som tipsade henne så blir frågan bara "vem tipsade Erik Fichtelius?", såvida det inte finns det belägg för att han var KOM:are.

3 oktober 2008 | Unregistered CommenterDavid Bergkvist

Erik FIchtelius var med i KOM. Jag hade själv några ordväxlingar med honom där på den tiden.

12 augusti 2013 | Unregistered CommenterPaul Schlyter

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>