Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
jan062008

Lipsillesamhällets språk

Vår tid är lipsillesamhällets, det ytliga debattklimat där man inte frågar efter vad som är sant utan efter hur det känns. Dessa dagar är envar kränkt, och istället för att hänvisa till data berättar man hur man upplever saker och ting.

Nåväl, så ”upplevs” lipsillesamhället i varje fall. Och det räcker för en lipsill. Vi andra kan exempelvis fråga oss om detta ömfotade debattklimat har satt avtryck i den politiska språkbarometern? En mätning av lipsillesamhällets honörsord ”kränk*”, ”känns” och ”upplever” ger följande nedslående bild.

uploaded-file-08808 

Under 2004–2006 blev man påtagligt mer benägen att använda sina upplevelser som argument, med en viss tillnyktring under 2007. Eller är det bara som det känns?

Reader Comments (13)

Därmed kan det väl anses bevisat att vänsterpolitiker är värre lipsillar än borgare eftersom trendbråtted sammanfaller med det nya majoritetsförhållandet. :-)

7 januari 2008 | Unregistered CommenterPopulisten

You're on fire!

(Befinner mig i new orleans för tillfället, därav detta fratboy-språk)

7 januari 2008 | Unregistered Commenterpontus

Populisten: Nej du, den slutsatsen laater foerhastad. Men visst aer moenstret ett kul samtalsaemne oever en kopp kaffe? Att "kaenns" och "upplever" gick upp samtidigt som "kraenk*" aer ioegonfallande.

pontus: Thx! :-) (Hur ser stan ut nu?)

(Beklagar att jag inte anvaender mig av Storsvensk morastavning. Sitter paa ett utrikiskt tangentbord.)

7 januari 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

Tror snarare att det har att göra med att debatten blivit tillgänglig för var och en. Det finns ett behov av att uttrycka sina känslor, helt enkelt. Och istället för att fördöma det borde man se möjligheterna. Man behöver ju inte längre anlita företag som mäter opinioner. Det är bara att söka på bloggarna.

Intressant att just en "liberal" uttalar sig negativt om detta, som ju faktiskt är det mest individualistiska i vårt samhälle.

8 januari 2008 | Unregistered Commenterlivelev

Livelev: Que? Jag begriper över huvud taget inte vad du menar. Vaddå se möjligheterna?

8 januari 2008 | Unregistered Commentergummo

Peter - Stan är fortfarande rätt förstörd från Katrina. Mycket hög kriminalitet, och det märks. Dessutom hamnade jag mitt i nån form av College-version av super bowl, vilket genererade ungefär 100k rednecks (härlig blandning med ASSA deltagarna)

Så kort sagt, inget att rekommendera.

8 januari 2008 | Unregistered Commenterpontus

gummo - Jag menar att man har möjligheten att få en direkt feed-back. En åtgärd eller ett beslut kan utvärderas genom att direkt se hur det uppfattas och vilka känslor de skapar. Det skulle i så fall innebära en fördjupad demokrati, enligt mig.

8 januari 2008 | Unregistered Commenterlivelev

Det kommer komma tillbaka med full kraft när sverigedemokraterna närmar sig riksdan. Då kommer det att bli massa snömos om "människosyn", etc. Det kommer att bli en sällan skådad kavalkad av kränkta och känannde politiker...

8 januari 2008 | Unregistered CommenterGrue

livelev: Ok, jag forstar vad du ar inne pa, men jag vet inte om jag koper din forklaring daremot. Menar du alltsa att puckeln skulle bero pa att man i storre utstrackning borjar diskutera opinionen (i termer av kanns, upplever och krankt) i riksdagsdebatterna? Jag har inte kollat annu, men tror du inte att man snarare talar om sina privata kanslor?

(Om nagon kanner (!) sig flitig skulle vederborande kunna rakna vidare pa kurvan fram till december 2007 genom att koera pa rullande 12-manadersfrekvens istallet for antal forekomster per riksdagsar, som jag gjort nu. Ska forsoka ta mig samman och gora det till helgen. Undrar om nedgangen verkligen hallit i sig, eller om kurvan vant upp igen.)

8 januari 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

Peter - Jisses, vilket jobb du lägger ner på det.

En annan förklaring kanske är att svenskarna i gemen blivit mer andligt inriktade de senaste åren, att känslor är viktigare nu än förr. En annan förklaring kanske är att det kommit in fler kvinnor som ju lär tala ett annat språk än män. kanske kan det också vara en generationsfråga. En hel del riksdagsledamöter har ju bytts ut de senaste valen.

8 januari 2008 | Unregistered Commenterlivelev

livelev: ha ha, det ar ren forstroelse med en dator i knaet framfor tvn. Det aer saadant haer noerdar goer paa fritiden.

Kvinnohypotesen kan testas, men det kraever lite mer arbete aen vad som ryms under "foerstroelse". Jag har paa rak arm inget minne av att kvinnorepresentationen skulle ha foeraendrats saerskilt i valet 02. Men kanske finns det en koensfaktor, vem vet.

Foer att vara lite mer allvarlig tror jag att puckeln delvis foerklaras av spraakmodet, delvis foerklaras av att naagot lagstiftningsaerende varit paa tapeten daer "kraenkning" aer ett nyckelbegrepp.

(Och som vanligt beklagar jag bristen paa nordiska bokstaever.)

8 januari 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

Fast det kan väl knappast vara en slump att feminismens uppgång följts med postmodern jargong?

9 januari 2008 | Unregistered Commenterpontus

Den här känns märkvärdigt relevant i sammanhanget; kan en höna bli kränkt?

http://www.expressen.se/debatt/1.1001990/forbjud-valdtakt-pa-vara-honor

14 januari 2008 | Unregistered CommenterStardust

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>