Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
jan172008

En okunnig tidningsanka

anka.jpgÄnnu en undersökning har funnit att väljare inte kan särskilt mycket om politik. Påståendet de svarande skulle ta ställning till den nu aktuella undersökningen löd:

Under mandatperioden 2002-2006 har vi i Sverige haft en socialdemokratisk enpartiregering.

Frågan är felställd, eftersom den är dubbelpipig, en kardinalsynd i enkätsammanhang (tipstack till min käre vän Stardust). Dubbelpipiga frågor är sådana som frågar om två saker samtidigt, som här: (1) Har vi haft en socialdemokratisk regering? (2) Var det en enpartiregering? Svaret på en dubbelpipig fråga är ofta hopplöst att tolka, eftersom man inte kan vara säker på vilken eller vilka av frågorna som egentligen har besvarats. Vad betyder svaret ”Vet inte”? Att man inte vet att vi haft en socialdemokratisk regering? Att man är osäker på om det var en enpartiregering?

Dagspressens och blogosfärens dramatiska tolkning har givetvis varit att över halva väljarkåren skulle sväva i okunnighet om att socialdemokraterna suttit i regeringsställning (några exempel: 1, 2, 3, 4, 5, 6). Det är en mer än lovligt absurd tolkning som inte följer av undersökningsresultatet (eftersom frågan var dubbelpipig). Att många däremot känner sig osäkra på om samarbetspartierna egentligen ingick i regeringen eller inte, är inte det minsta förvånande. Partierna uppträdde tillsammans i tv-debatterna och hade ett formaliserat samarbete. Det är fullt rimligt om många väljare betraktade alla tre partierna som delar av samma regeringskaka och nöjde sig med en politisk förenkling: en röst på s, v eller mp är en status quo-röst vad gäller regeringsmakt.

Efter resultat av detta slag brukar snart talet om kunskapsvillkorad rösträtt vakna till liv (se kommentarsfältet). Detta lömska preludium till den välvilliga diktaturen bygger på ett missförstånd. Vuxna människor ska inte behandlas som likar därför att de faktiskt är likvärdiga i sina kunskaper och färdigheter. Självfallet är de inte det. Demokratiska principer som grundas på en fantasi om den informerade medborgaren grusas så snart de kommer i kontakt med verkligheten, och när idealen vilat på svaga grunder drar man den felaktiga slutsatsen att ofrihet måste vara lösningen på okunnighetsproblemet. I själva verket är okunnighet inte ett problem. Vi väljer att betrakta alla som likar som ett slags moraliskt ställningstagande, en attityd som följer av att rationella människor löser sina konflikter genom argumentation till den punkt där endera parten övertygas. Att beröva grupper politiskt inflytande genom att hänvisa till ”okunnighet” är ett brott mot den principen, och det kommer ofelbart att följas av fler.

---

Update 2008-02-13:

Marie Söderqvists krönika Alla borde inte ha rösträtt är ett klockrent exempel på hur man kan dra felaktiga slutsatser av undersökningen.

Reader Comments (11)

Jag är benägen att instämma i slutsatsen av denna elokventa framställning. (Den påminner om ett högstämt tal à la Martin Luther King, Jr.) Nå, men har du några problem med att säga att det inte gör något, eller kanske t.o.m. är bra, om mindre informerade röstberättigade inte röstar? Dvs. är du beredd att säga att ett lägre valdeltagande kan vara bättre än ett högre?

17 januari 2008 | Unregistered CommenterNonicoclolasos

Jag skulle säga att valdeltagande är rätt ointressant så länge det är fritt. En självreglerande icke-fråga.

17 januari 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

Yo Peter!

Att individer internaliserar sin okunnighet när de fattar beslutet om att rösta eller inte kan väl knappast betraktas som irrelevant?

Förövrigt, är det ok om jag citerar "I själva verket är okunnighet inte ett problem." taget ur sitt sammanhang? ;)

Annars välskrivet. Som alltid.

17 januari 2008 | Unregistered Commenterpontus

"Att individer internaliserar sin okunnighet när de fattar beslutet om att rösta eller inte kan väl knappast betraktas som irrelevant?"

Men bygger det beslutet på saker de är okunniga om?

"Förövrigt, är det ok om jag citerar "I själva verket är okunnighet inte ett problem." taget ur sitt sammanhang? ;)"

:-D Först tänkte jag börja dra fram mitt vanliga försvar av Schumpeter, men det skulle bli ett sånt mastodontinlägg, och numera anstränger jag mig för att hålla mig lite kortare.

17 januari 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

Just det ja, glömde: Yo! Wazzup? Och: tackar tackar!

17 januari 2008 | Unregistered CommenterPeter S-W

Trevligt att du läst min bloggpost, men jag tror inte du läst hela. Jag tyckte jag var ganska tydlig med att min uppfattning är att Expressen inte själva förstått vad de skrev.

18 januari 2008 | Unregistered CommenterCarl-Robert

Kul att du tände på detta roliga exempel. Jag vill i sammanhanget minna om Schattchneiders fina kommentarer till problematiken med väljarnas "okunnighet":

Some implication of public opinion studies ought to be resisted by all friends of freedom and democracy; the implication that democracy is a failure because the people are too ignorant to answer intelligently all the questions asked by the pollsters. This is a professional invention for imposing professional standards on the political system and deserves to be treated with extreme suspicion.
Only a pedagogue would suppose that the people must pass some kind of examination to qualify for participation in a democracy. Who, after all, are these self-appointed censors who assume that they are in a position to flunk the whole human race? Their attitude would be less presumtuous if they could come up with a list of things that people must know. Who can say what the man on the street must know about public affairs? The whole theory of knowledge underlying these assumtions is pedantic.
Democracy was made for the people, not the people for democracy.

Tror du inte att det skulle kunna bli en rätt kul debattartikel om detta?

18 januari 2008 | Unregistered CommenterStardust

Typ en Siren eller nåt :-)

18 januari 2008 | Unregistered CommenterStardust

Peter: Om valdeltagandet har vissa konsekvenser, varför är det "rätt ointressant"? Är du inte konsekvensetiker?

18 januari 2008 | Unregistered Commenternonicoclolasos

Peter - Min tanke var att individer resonerar enligt något i stil med "ja, vad fan kan jag om måååna och raj-raj? inte ett skvatt. så jag låter någon annan, mer kunnig, göra röstandet. min röst leder i bästa fall till mer noise, och i värsta till bias."

Inte så dumt eller?

18 januari 2008 | Unregistered Commenterpontus

Carl-Robert: Jag läste dig som att du köpte tolkningen av resultatet som att folk inte vetat att sossarna regerat, men att du förklarade det med bristande journalistik (med Expressen som exempel). Beklagar att jag läst dig fel.

Nonicoclolasos och pontus: Det är möjligt att jag viftar bort frågan alltför snabbt - jag borde snarare skrivit att /jag/ finner frågan rätt ointressant, inte att den verkligen /är/ det. Jag funderar mer i termer av vilka institutioner som är lämpliga, men ser det som en privatsak i vilken utsträckning man är intresserad av att därefter utnyttja sina rättigheter. Men visst, det finns en klar externalitet i politisk passivitet (positiv eller negativ...), det är sant. Och det talar för att jag borde uppvärdera frågan.

Som jag ser det kan vem som helst som har minsta intresse enkelt skaffa nödvändig politisk kunskap. Pröva exempelvis att googla "vem bestämmer i sverige" - den första sökning jag kom på som en politisk komplett noobie skulle kunna göra. *Första* träffen går till regeringskansliets skolwebb:
http://www.skola.regeringen.se/
Där hittar man politiska grundkurser i tre olika nivåer, från mellanstadienivå till gymnasienivå. Det är hur enkelt som helst att skaffa kunskap om hur Sverige styrs och hur man kan påverka. Bryr man sig inte så... tja, så bryr man sig inte.

18 januari 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>