Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
nov092007

Tröst för spelteoretiker

utblick.JPGDet kan kännas motigt att intressera sig för spelteori när vanligt folk envisas med att spela cooperate i fångarnas dilemma. Här kommer lite ammunition att ta till på nästa metodseminarium. Science News rapporterar om statsvetaren Bruce Bueno de Mesquita som har byggt upp en datorbaserad spelteoretisk modell med vilken han förutsäger politiska händelseförlopp.

Bueno de Mesquita provides the computer tools, but he relies on political or business experts to identify specific issues, their possible outcomes, and the key players. He asks experts narrow, carefully delineated questions about which outcome each player would prefer, how important the issue is to each player, and how much influence each player can exert. But he does not ask about the history of the conflict, the cultural norms of the area, or what the experts think will happen.

Med dessa data som underlag gör han en spelteoretisk förutsägelse av den politiska framtiden. Fungerar det, då? Triumfens ögonblick har kommit. Två utvärderingar, en utförd av  ”oberoende forskare” (källa?), en annan utförd av CIA, har båda uppskattat träffsäkerheten till 90 %. Siffran är rimligen skakig, men kunden är i varje fall helnöjd.

En festlig detalj är Bueno de Mesquitas beskrivning av den kunskap han får ut av sina intervjuer med policyexperter. ”It’s basic information that experts agree on and that you can even find in The Economist.”

Jupp.

[Via boingboing

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>