Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
nov052007

För en effektivare parkeringsmarknad

Svårt att hitta p-plats i city? Ibland är marknaden för p-platser i kraftig obalans. Priser långt under bilisters betalningsvilja skapar rader av sakta glidande bilar i jakt på en lucka. Här finns pengar att tjäna för den påhittige.

Följande kulturella reform vore intressant. En bilist som haft turen att få en mycket attraktiv p-plats, och som skulle vara beredd att ge upp denna till rätt pris, tänder varningsljusen på den parkerade bilen. I vindrutan placeras en lapp med bilistens mobilnummer, begärt pris på p-platsen samt tid som krävs för att kunna flytta bilen. (Detta kan man bara göra om man ändå ska befinna sig i närheten av bilen.) I samband med stora folkfester som skapar parkeringselände borde det kunna finnas ett icke-försumbart intresse för sådan svarthandel.

En annan möjlighet har balkongståare – dessa mystiska farbröder och damer som hänger på balkongen och i vardagsrumsfönster under dagen. Med utblick över gatans p-fickor skulle balkonståare kunna gps-tagga alla lediga p-platser. Dessa taggar skulle sedan säljas som points of interest som kan laddas ned till bilens gps. Klockren tjänst för den moderna bilisten.

Hur kan p-bolagen kontra? Varför inte införa dynamisk prissättning på p-platser? I takt med att antalet lediga platser sinar höjs priset automatiskt, så att det alltid finns kvar någon ficka för den verkligt desperata bilisten. Det systemet är att föredra framför dagens alternativ: en olaglig, potentiellt trafikfarlig parkering till priset av upptäcksrisk multiplicerat med 500 kronor i böter.

Reader Comments (4)

tror ditt förslag på ny social norm möts av samma skepsis som är skälet till att det inte är ok att köpa folks plats i ica-kön. tyvärr.

f ö har du rätt om p-priserna, se boken 'the high cost of free parking'

http://www.raisethehammer.org/index.asp?id=072

8 november 2007 | Unregistered Commenterbergh

Kul att du nämner det där med köer. Jag tänkte i samma riktning när jag skrev. Se Elsters Cement of society, som har en smått autistisk kommentar om att "there seems to be a social norm" om att man inte gör så (s. 111).

För barn är det dock ok. Ett par driftiga grabbar drog ut tiotals nummerlappar på systembolaget i Uppsala (om jag minns rätt) under en julrusning för femton år sedan (tror jag, brrr vad åren går). Sedan sålde de nummerlapparna en stund senare för tio kronor stycket. Vinklingen i pressrapporteringen var att killarna var påhittiga, inte anti-sociala.

8 november 2007 | Unregistered CommenterPeter S-W

I Lissabon smashar uteliggarna parkeringsautomaterna, sedan guidar de dig till en p-ruta, och du betalar vad du tycker tjänsten är värd (och inget i automaten således). Funkar det som med Radiohead-försäljningen? Nej, degar du inte tillräckligt kan du räkna med några snygga repor i lacken när du kommer tillbaka; du betalar alltså också för "skydd".

Självklart ökar priset under lunchen.

12 november 2007 | Unregistered Commenterpontus

...uppfinningarnas moder, etc. :-D

14 november 2007 | Registered CommenterPeter Santesson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>