Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
nov272007

Om det ringer… svara inte

telefon.JPGSom bekant rör sig forskare gärna i flock, all individualism till trots. Detta beteendemönster och dess orsaker är nu uppe för diskussion på Overcoming Bias och Statistical Modeling. Om lusten att lämna klungan skulle vakna serveras här ett tips på ett problem samhällsvetenskapen glömde: aktiv SETI. Fältet rymmer en förtjusande intressant samhällsvetenskaplig hardcorefråga, och är samtidigt så hopplöst nördigt att ämnet vänds ryggen.

SETI, sökandet efter intelligent liv utanför jorden, är en verksamhet som brukar bemötas med ett vänligt leende. Frågeställningen är kittlande, men progressiviteten i fältet är obefintlig. Bortsett från naturligt radiobrus är det fortfarande lika knäpptyst i hörlurarna som det alltid varit. Surprise, surprise – vissa tröttnar på att bara spana, och börjar istället sända. Man går från att lyssna på kosmos till att skrika ut vår närvaro. Det har funnits några enstaka fall tidigare, men vissa grupper vill nu sätta igång i större skala vilket utlöst praktgräl i SETI-kretsar (se här, här samt ett exempel). Idén är i bästa fall meningslös (det finns inga andra därute som har kapacitet att interagera med oss), i värsta fall livsfarlig. Tidskriften Nature har tagit frågan på allvar. I en ledare skriver de:

[T]he risk posed by active SETI is real. It is not obvious that all extraterrestrial civilizations will be benign – or that contact with even a benign one would not have serious repercussions for people here on Earth (Nature 2006: 606).

Frågan om vilken grad av vänligt svar man skulle kunna vänta sig vid kontakt med en utomjordisk civilisation är ett samhällsvetenskapligt problem, inte ett astronomiskt eller biologiskt. Men hur ska man tackla det? I brist på data blir en naturlig rationell utgångspunkt att en utomjordisk civilisation skulle ha samma fundamentala prioritering – sin egen överlevnad – som vi, och brottas med samma fundamentala rädsla: ”Hjälp, vilka motiv har de? Och vilka motiv tror de att vi har? Och vilka motiv tror de att vi tror att de har? Osv.”

Erfarenheten från Kalla kriget är att detta slags kalkylerande kan leda till mycket farliga situationer. Även om båda parter saknar aggressiva motiv, kan det ändå vara högst rationellt att attackera i och med att motparten saknar kunskap om ens vänliga motiv och därför kan tänkas slå till först i preventivt syfte. Denna gissningslek om varandras föreställningar blir en oändlig regress. Bäst att spela säkert och klippa till innan den andre gör det. Man behöver därför inte alls ha paranoida föreställningar om ett kosmos fyllt av klingoner för att darra på manschetten inför idén att tända fyrbåkarna. Redan vår egen osäkerhet och förväntan om att eventuella motparter också delar denna, är nog för att kontakter ska vara riskabla.

Tänk om bristen på resultat i SETI helt enkelt beror på att alla andra iakttar en förståndig radiotystnad.

–––

Uppdatering 2007-11-30 kl 19.35

Här återfinns en interaktiv Drake-ekvation, standardekvationen som används för att beräkna förmodat antal intelligenta radioutsändande civilisationer som finns samtidigt i vår galax.

–––

Nature (2006).  ”Ambassador for Earth. Is it time for SETI to reach out to the stars?” Nature 443: 606, 12 October 2006.

Reader Comments (2)

Tokigt, men jävligt underhållande!

Foliehatt på!

28 november 2007 | Unregistered Commenterpontus

Jag sade ju att det var hopplöst nördigt! :-D

28 november 2007 | Unregistered CommenterPeter S-W

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>