Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
fredag
nov162007

Rösträtt

hund.jpgLäsare av Slashdot (som var första blogg) och Freakonomics känner till att en undersökning av studenter på New York University nyligen fann att 20 procent var beredda att sälja sin rösträtt för en iPod Touch, 66 procent mot att få terminsavgifterna betalda och att hälften var beredda att för alltid ge upp sin rösträtt för en miljon dollar. (Vem skulle inte ge upp rösträtten för > 6 miljoner kronor? Vilka små lögnare.)

Att sätta en prislapp på sin rösträtt har förstås varit kvällens stora samtalsämne. Nåja, men frågan är onekligen kittlande. En aspekt som borde berörts i undersökningen är huruvida andra skulle känna till att man sålt sin rösträtt. Min hypotes är att man i själva verket värderar valhandlingen högre än rösträkningen. Om man ändrar frågeställningen till att gälla vid vilket pris man är beredd att undandra sin röst från rösträkningen (men  fortfarande får gå till vallokalen etc.), så kommer priset att sjunka.

Många av dem som diskuterar röstskolk har nog inte prövat på det själva. Här kommer en introspektiv rapport från en liten deltagande observation: Skam. Och detta trots att röstskolket genomfördes av en cynisk rationalist i experimentellt syfte.

Det är helt enkelt inte särskilt förtroendeingivande att öppet deklarera att man analyserar allting ur ett rationellt perspektiv. Man förväntas inte tänka i cost-benefit-termer när man röstar, utan bara uppfyllas av en anda. Samma sak gäller för övrigt källsortering. ”Jaså du, vad är det mer du analyserar med samma iskalla blick?” frågar sig omgivningen. ”Värdet av vänskap, ärlighet, världsfred och kärlek till söta barn och hundvalpar? Va? Finns det något du förskonar sådan analys?” Ingen vidare grund för förtroende.

Missa förresten inte Edlin, Gelman och Kaplans artikel i Rationality and Society, där de ger en lotteriförklaring till varför det är rationellt att rösta

Reader Comments (8)

Lästips: Gary M. Anderson och Robert D. Tollison (1990). "Democracy in the Marketplace." I W. Mark Crain och Robert D. Tollison (red) Predicting Politics: Essays in Empirical Public Choice. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.

De hävdar att hemlig röstning omöjliggör handel med röster, att hemlig röstning inte tillämpades tidigare i Storbritannien och USA och att hemlig röstning har tenderat att bidra till ökningen av statens storlek.

17 november 2007 | Unregistered CommenterNonicoclolasos

Åhå.

Men frågan är om inte den tekniska utvecklingen gjort att man kan röja valhemligheten idag om man vill, som väljare dvs. Det har slagit mig att mobilkameror skulle kunna möjliggöra rösthandel: spela in en sekvens där man stoppar valsedeln i kuvertet och slickar igen samt en snabb svepning utanför båset för att visa att man är i en vallokal. Skicka sedan filmen som mms till lämplig mottagare som betalar för utförd tjänst.

Visst, det *går* att fejka om man är riktigt förslagen, men det är ändå ett någorlunda gott kvitto på utförd röstning och det kan hanteras helt digitalt.

17 november 2007 | Unregistered CommenterPeter S-W

En intressant aspekt. En annan tanke: Varför ha kravet att en person bara får avge en röst i valbåset? Kan inte en person få avge ett obestämt antal röster? I så fall skulle man kunna köpa andras röstkort och få avlägga en röst per val och röstkort. Med detta system skulle valhemligheten dessutom kunna bibehållas.

17 november 2007 | Unregistered CommenterNonicoclolasos

Ditt förslag att knyta rösten till röstkortet istället för personen får intressanta effekter:
- Det innebär att spara röstkorten för att använda i framtida val. Ointressanta val står man över, för att spara ihop till stora insatser när mycket står på spel.

- Eftersom röstkorten inte är personliga, skulle de kunna gå i arv. Generationer av röstskolkare lämnar sina ihopsamlade kort i arv till familjens enda politiskt intresserade.

Och för att gå hela vägen ut i SF-county:

- Antag att man fick ut alla livets röstkort på en och samma gång, säg 70 röstkort på ett bräde. Vid dramatiska val skulle man kunna göra en all-in och lägga hela livets röster på en och samma gång. Effekterna skulle kunna bli oförutsägbara. En våldsam vänstervind ett år, för att ersättas av kompakt högerdominans under decennier (då vänstern gjorde all-in förra valet och nu måste ersättas av nya generationer för att fylla på ladorna).

17 november 2007 | Unregistered CommenterPeter S-W

Vi skulle få en helt ny politik på detta sätt. Vem skriver en avhandling om detta? Finns de djärva doktoranderna fortfarande?

Själv skulle jag sälja mitt röstkort om någon bjöd 1000 kr eller mer.

17 november 2007 | Unregistered CommenterNonicoclolasos

Är inte en rösträtten och valhandlingen delvis en kollektiv nyttighet? Andra som delar mina politiska intressen, drar nytta av att jag behåller och utnyttjar min rösträtt. Det komplicerar ju saken en del. Är det möjligt att en säljbar rösträtt kan ge utfall som paretoineffektiva? Ett lite oväntat argument för att förhindra rösthandel, i så fall...

17 november 2007 | Unregistered CommenterPeter S-W

En annan förklaring till varför det kan vara rationellt att rösta: sociala preferenser!

19 november 2007 | Unregistered CommenterNonicoclolasos

Angående negativa externaliteter av röstförsäljning, se gårdagens inlägg på Greg Mankiws blogg:
http://gregmankiw.blogspot.com/2007/11/on-selling-votes.html

22 november 2007 | Unregistered CommenterPeter S-W

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>