Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
apr022014

Kanske saknar allt fler samhällsproblem lösning?

I en krönika i Dagens Samhälle argumenterar jag för en tanke som är smått hädisk i sin bristande utvecklingsoptimism:

Jag tror att mönstret från tekniska landvinningar även gäller inom politiken. Den lågt hängande frukten plockas först. De tydligaste, mest begripliga samhällsproblemen tar man itu med först. Frågor där det finns riktiga lösningar inom räckhåll.

Diffusa, abstrakta och svårdefinierade problem skjuter man framför sig. Och i allt större utsträckning är det just sådana problem som vi har blivit sittande med. Samhällsproblem där det kanske inte ens finns någon riktig lösning.

Det är därför de fortfarande är samhällsproblem. Miljonprogrammet var en konkret lösning på ett redigt problem av den gamla, handgripliga sorten. Det fixade vi på 10 år. Men otryggheten i miljonprogrammen är däremot ett illa definierat problem. Svårfångat, mellanmänskligt och diffust. Där har vi inte kommit någonvart på 40 år. 

Och blir inte allt fler samhällsproblem av just det slaget, där vi står och trampar?

Läs hela krönikan.

Jag gör en jämförelse med debatten om avtagande innovationstakt och ekonomisk stagnation, som exempelvis diskuteras närmare i denna artikel. Ett uppmärksammat bidrag i den diskussionen är en skrift av Tyler Cowen, The Great Stagnation. Argumentet för att utvecklingen inom policylösningar också torde stagnera tycker jag nog själv är starkare, men jag har inte sett det diskuteras tidigare.

lördag
mar152014

Varför tappar Centern kvinnliga sympatisörer?

I de senaste partisympatiundersökningarna från SCB syns ett intressant mönster. Någonting verkar ha hänt när det gäller Centern och kvinnliga partisympatisörer.

Procentandel med partisympati för Centern. SCB Partisympatiundersökningar, november 2010–november 2013.

Mönstret kommenteras i en ny krönika i Dalarnas Tidningar.

Kvinnornas sympati för Centern har börjat dyka. På två år har andelen kvinnor med C-sympati nästan halverats, medan andelen män är relativt oförändrad.

Vad pågår i partiet med så många framgångsrika kvinnliga politiker? Kvinnor har inte haft mindre C-sympatier förut, snarare har de legat lite högre.

En förklaring kan kanske vara att Maud Olofsson är en dam som damer har extra lätt för att gilla. Men Centern-utan-Maud borde i så fall bara minskat skillnaden mellan kvinnors och mäns C-sympatier, inte skapa ett underskott på kvinnliga sympatisörer.

Läs hela krönikan.

måndag
feb242014

Ånger, all denna ånger

I det offentliga språket har våra moraliska ord blivit urvattnade och mist sin betydelse. Ord som ”skam”, ”skuld” och ”förlåtelse” är inte längre av kött och blod, utan liknar mer piruetter för att undkomma klander eller framstå som bättre än omgivningen. Den utvecklingen har beskrivits tidigare på inslag.se.

Till listan över hotade begrepp kan läggas ”samvetskval”. Sådan ruelse är på väg att trängas undan av den ytligare ”ångern”. Vi känner inte längre kval. Vi ångrar oss.

Click to read more ...

söndag
feb232014

Lästips om Ukraina

Ukrainakrisen är det lätt att bli förvirrad av. Några lästips som kan göra saken mer begriplig.

Walter Russell Mead:

Ukrainian society is unable to produce a strong and united government that could limit the influence of foreign interests and lobbies so that the Ukrainian state and people would follow a consistent course toward either Moscow or Brussels, much less find some kind of effective pathway in between. Meanwhile, given the inability of internal forces to set a firm course, Russia lacks the resources and the West lacks the will to attach Ukraine firmly and irrevocably to either camp.

Läs hela här

I Wall Street Journal analyserar Walter Russell Mead även konflikten i geopolitiska termer.

Click to read more ...

onsdag
feb192014

Skapade förbudet mot barnaga en normförändring?

Gabriël Metsu – Det sjuka barnet.Förbudet mot barnaga 1979 brukar ofta anföras som exempel på att lagstiftning kan förändra rådande normer. Men är det ett bra exempel? I slutet av 1960-talet och under 1970-talet skedde trots allt en lång rad normförändringar i samhället, och auktoritära relationer ifrågasattes inom många samhällsområden. Kan beslutet primärt ha varit en effekt av sådana idéer snarare än en orsak till normförändringar? Är lagstiftning primärt ett resultat av moral eller en källa till moral? Trots att exemplet med med barnageförbudet används flitigt är det sällan någon frågar sig vad det finns för belägg på dess attitydeffekter. inslag.se tog en snabbtitt på statistiken och fann någonting oväntat.

Click to read more ...

måndag
feb172014

Vänstervågen och idéspridning

För knappt två veckor sedan medverkade jag på ett Axesseminarium som hade samma tema som det senaste numret, Från idyll till idéer. Ett seminarium om att den rådande idélösheten i svensk politik förmodligen är tillfällig och att idéer och ideologier lär få en återkomst och bryta idyllen. Titeln är en lek med Tingstens gamla bok som lyckades proklamera att ideologiernas tid var förbi strax innan vänstevågen bröt ut. Det kommer säkert att hända igen. Men vilka kommer dessa idéer att vara? Vilka idéer kan vi önska oss?

Click to read more ...

torsdag
feb132014

Barn eller inte?

Åldersgränser tycks vara på väg att bli omoderna. I Belgien tar man i dag beslut om att avskaffa åldersgränsen för eutanasi. Nu ska även barn ha rätt att begära dödshjälp, ”under förutsättning att en psykolog och en psykiater bedömer att barnet kan inse vidden av sitt beslut”. På andra områden har åldersgränser utmanats även i Sverige. Ett exempel är att man nu ifrågasätter åldersgränsen för könsbyten, något som eventuellt även ska bli tillåtet för barn under 18 år.

Click to read more ...

lördag
feb082014

Dold sjukdom kan bero på hälsojournalistik

Hälsojournalistiken måste spegla någon stark drift i det mänskliga psyket. Som en schlagerlåt som aldrig tar slut upprepas samma små figurer med minimala variationer. Läsaren av hälsojournalistik upptäcker snart att artiklarna tillsammans följer en speciell dramaturgi. Medgång och motgång, hot och frälsning. Detta är en berättelse om det mänskliga tillståndet.

Click to read more ...

torsdag
jan302014

På jakt efter självständiga människor

Reyer van Bloomendael – Xantippa häller över Socrates.

I nya numret av Axess (nr 1, 2014) medverkar jag med en artikel om individualismens speciella utveckling. Jag skriver om…

… de två pelare som individualism traditionellt har vilat på. Individualism som autonomi gäller människans frigörelse från makt- och beroendeförhållanden – till klanen, staten och marknaden. Individualism som självförverkligande gäller människans frigörelse från sociala konventioner, hennes fria sökande efter det helt egna, autentiska livsvalet. De båda har setts som förbundna med varandra. Autonomin kan, men måste inte, användas för att möjliggöra ett unikt livsval.

Men av dessa pelare är det bara en som idag verkar ha någon bärkraft. Autonomins värde tals det inte mycket om. Individualitet som personligt uttryck är däremot högaktuellt. Man vill vara Pippi Långstrump, men har slutat att prata om guldpengarna.

Annorlunda uttryckt – men det skriver jag inte i artikeln – skulle man kunna säga att mycket politisk debatt tidigare gällde hur man ska skydda individen från förtryckande samhällsinstitutioner (staten eller marknaden beroende på om man var vänster eller höger), medan den i dag snarare börjat kretsa kring olika slags förtryck mellan individer och hur man (staten) ska gripa in där.

Artikeln finns inte på nätet, men numret innehåller mycket läsvärt.

Page 1 2 3 4 5 ... 118